Hierbij kan worden gedacht aan alle voertuigbewegingen voor (online)supermarkten, bedrijven, bouwplaatsen, pakketdiensten en maaltijdbezorgers. Mede als gevolg van corona is het aantal bezorgingen gerelateerd aan onlinebestellingen explosief gestegen. Daardoor groeit de noodzaak van oplossingen voor innovatieve stadslogistiek met de dag. Bovendien stellen klanten steeds hogere eisen aan bezorgsnelheid, prijs, tijdstip, locatie en duurzaamheid.

Clic moet leefbaarheid verbeteren

Het doel van Clic is de leefbaarheid in de steden verbeteren door minder uitstoot, minder geluidsoverlast, minder voertuigbewegingen door het bundelen van goederenstromen, snellere bezorging en minder opstoppingen. Clic wordt gerealiseerd op een 120.000 m2 groot gebied aan de rand van Amsterdam, midden in de MRA, op bedrijventerrein Lijndenhof in de gemeente Haarlemmermeer. Het is direct gelegen aan de A9 bij Badhoevedorp, op korte afstand van de luchthaven Schiphol. Clic is een initiatief van Somerset Capital Partners, gespecialiseerd in de ontwikkeling van logistiek vastgoed, en ruimteontwikkelaar Bohemen. Het gaat om een totale ontwikkeling van ruim € 250 miljoen.

Logistieke hotspot

Om tot innovatie te komen moeten alle partijen in de keten vanaf de bron samenwerken. Clic faciliteert deze innovatie vanaf de logistieke hotspot in de MRA. Bedrijven uit verschillende sectoren, kennisinstellingen, onderwijs en overheden kunnen er gezamenlijk werken aan projecten. De campus biedt de ruimte om de gehele innovatiecyclus te doorlopen: van idee via concept tot realisatie. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer hebben groen licht gegeven voor de ontwikkeling van deze nieuwe logistieke hotspot.

Vernieuwende emissievrije stadslogistiek

“We willen met elkaar de toekomst van stadslogistiek gaan vormgeven”, vertelt Robert Kreeft, projectmanager bij Somerset Capital Partners en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Clic. “Partijen in de stadslogistieke keten of die anderszins bij innovatie in stadslogistiek betrokken zijn, kunnen zich op Clic gaan vestigen. Alles wat innovatieve partijen zoeken, zullen ze vinden op Clic. We hebben vernieuwende stadslogistieke hubs, flexibele bedrijfsruimte en moderne kantoren ontworpen en specifieke shared services ontwikkeld. We nodigen partijen ook van harte uit om met ons te delen hoe we hen op Clic optimaal kunnen accommoderen en faciliteren. Talent is welkom om op Clic te werken aan vernieuwende emissievrije stadslogistiek. Dit alles in een campusomgeving, met alle faciliteiten om prettig te verblijven.”
Robert Kreeft Mariëtte Sedee Stan Roestenberg clic

Enorme impact op leefbaarheid

Volgens Stan Roestenberg, directeur bij Bohemen heeft de omlegging van de A9 een grote impact op de leefbaarheid in Badhoevedorp. "Door Clic wordt de positieve leefbaarheidsimpact voor veel meer mensen binnen de MRA merkbaar. De unieke kenmerken van de locatie maken de situering van de campus op deze plek meer dan logisch en wenselijk. Het is voor ons het sluitstuk van twintig jaar werken aan de integrale ruimtelijke verbeteringen in Badhoevedorp en de MRA.”

De logistieke hubs zijn flexibel in maat, hoogte en inrichting, met een vloeroppervlakte van 500 tot 2.000 m2 per unit. Doordat units op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden, kan aan elke behoefte worden voldaan. Ook de bedrijfsruimtes op Clic zijn flexibel in te richten door bedrijven die logistieke stromen afhandelen en behoefte hebben aan specifieke ruimte op maat. Deze gebouwen zijn modulair en kunnen ruimte bieden aan bijvoorbeeld een keuken, laboratorium, werkplaats of een bedrijf uit de maakindustrie.

Oplossing voor logistieke problemen 

Clic moet zo een broedplaats en testlocatie worden voor tientallen uiteenlopende organisaties, bijvoorbeeld foodbedrijven, technische serviceverleners en bezorgspecialisten, maar ook eigentijdse platformbedrijven. Daarnaast zijn ook aan ketengelieerde bedrijven uit diverse sectoren en kennis- en onderwijsinstellingen welkom. De realisatie van Clic is volgens de initiatiefnemers dan ook een reactie op de vraag uit de markt. 

Groot tekort

Volgens de initiatiefnemers is het bestaansrecht van Clic duidelijk. Dagelijks bevinden zich namelijk 25.000 bestelauto’s en 6.000 vrachtauto’s binnen de A10 Ring Amsterdam en dit aantal groeit nog steeds. “90 procent van het bestelverkeer komt van buiten de stad en de bedrijven waar dit vandaan komt, zitten ook nog eens erg verspreid”, aldus Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. "De kracht van Clic is dat straks de capaciteit kan worden gebundeld. Er ontstaat namelijk een groot tekort aan geschikte ruimte aan de rand van de stad voor de juiste stadslogistiek. Zonder die ruimte kun je niet bundelen of met elektrische voertuigen en vrachtfietsen de stad in. Doe je niks, dan wordt het voor bedrijven onbetaalbaar om in de stad te leveren.”
plattegrond metropoolregio amsterdam

MRA als proeftuin 

“Stadslogistiek optimaliseren is complex”, vult Robert Kreeft aan. “En er zijn reeds volop goede ontwikkelingen in stadslogistiek, maar echt vergaande innovatie kunnen partijen uit verschillende sectoren alleen gezamenlijk bereiken. Iedereen heeft een stukje van de puzzel en op Clic kunnen we straks gezamenlijk de puzzel leggen. Daarbij is de MRA de ideale proeftuin: als het hier kan, kan het ook in andere grote steden. Nederland kan hier straks laten zien wat de toekomst van stadslogistiek is aan partijen uit de hele wereld.”

Toegankelijke voorzieningen

Ongeveer dertig Nederlandse steden hebben zich ten doel gesteld in 2025 emissievrije zones in te voeren, terwijl momenteel nog niet 1 procent van de logistiek emissievrij plaatsvindt. Ploos van Amstel ziet een belangrijke rol voor Clic. “Samen moeten de bedrijven zich richten op de volumes die ertoe doen. Alleen door het bundelen van goederenstromen kan het efficiënter, schoner en blijft het betaalbaar. Minder voertuigen, minder chauffeurs, minder emissie.”
Een groen campusterrein met hotelvoorziening vormt een centraal onderdeel van Clic. Zowel professionals als omwonenden kunnen elkaar hier ontmoeten en gebruikmaken van verschillende services. Bedrijven en kennisinstellingen vinden een verscheidenheid aan logistieke hubs, bedrijfsruimtes, kantoren, flexibele werkplekken, vergadermogelijkheden, eet-, drink- en slaapfaciliteiten.

Een belangrijk streven voor Clic is het realiseren van integrale, hoogwaardige duurzaamheid. Er zal aansluiting gezocht worden bij wereldwijde certificering (zoals Breeam en Well) waar duurzaamheid op een breed aantal vlakken wordt gescoord, zoals management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik, ecologie en afvalverwerking.

Over Clic

Clic, de City Logistics Innovation Campus, is de eerste Europese campus voor stadslogistiek. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken er samen aan de oplossingen voor de stadslogistiek van de toekomst. Clic fungeert en faciliteert hierin als logistieke hub, als een centraal overslagpunt voor goederen, en als innovatiecampus met alle faciliteiten. Clic ligt midden in de Metropoolregio Amsterdam. De plaatsen Amsterdam, Haarlem, Amstelveen en Hoofddorp en luchthaven Schiphol bevinden zich op korte afstand van de campus.