De Connected Transport Corridors vormen een landelijk samenwerkingsverband om het goederenvervoer veiliger, duurzamer en efficiënter te maken door slimme mobiliteitsoplossingen op te schalen. Op dit moment zijn er vier corridors aangesloten: de Corridors Amsterdam Westkant, Zuid-Holland, Zeeland en Zuid-Nederland. “Een prachtig voorbeeld van de ontwikkelingen die nodig zijn voor de toekomst van een gezonde transport- en logistieksector in Noord-Holland", vindt Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. “Op het steeds drukkere wegennet dragen Smart Mobility-maatregelen bij aan schoon, slim en veilig reizen in Noord-Holland.”

Aanmelden voor CTC Amsterdam Westkant
Een kleine groep transporteurs neemt al deel aan de CTC Amsterdam Westkant. Geïnteresseerde vervoerders kunnen zich aanmelden kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Voor de andere Connected Transport Corridors kan dit bij [email protected]. 


Slimme verkeerslichten

Onderdeel van de Connected Transport Corridors zijn de intelligente verkeerregelinstallaties (iVRI’s), die nu ook in de omgeving van Schiphol zijn geplaatst. Deze iVRI’s houden rekening met naderende vrachtwagens en geven hen eerder groen licht als de verkeerssituatie het toelaat. Marja Ruigrok, lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder van de gemeente Haarlemmermeer: “De iVRI’s voorkomen onnodig stoppen, en dat scheelt tijd en brandstof en vermindert de CO2-uitstoot. Goederen komen via de transportcorridor sneller op de plaats van bestemming. Zo dragen we bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de MRA.”

Meer transporteurs

Vanaf 2021 wordt het aantal slimme verkeerslichten op de N201 (Zandvoort-Hoofddorp-Aalsmeer-Hilversum) en N232 (Haarlem-Schiphol) verder uitgebreid. Ook worden meer transporteurs aangesloten, zodat een breder deel van de sector kan profiteren van de innovaties. Het beheren van veilige wachtlocaties voor vrachtwagens is de volgende stap. Chauffeurs kunnen niet altijd direct bij aankomst terecht bij de (lucht)haven, en moeten dan wachten. Door informatie over wachtlocaties en wachttijden in de cabine van de chauffeur te brengen, vermindert de overlast van stilstaande vrachtwagens op de openbare weg.

De tekst gaat verder onder de foto.

Brede samenwerking 

CTC Amsterdam Westkant komt tot stand dankzij een brede coalitie van overheden, vervoerders en verladers die samen werken aan slim, schoon en veilig vervoer. De coalitie bestaat uit Schiphol Amsterdam Airport, Royal FloraHolland/Greenport Aalsmeer, Port of Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, MRA Smart Mobility Platform, de gemeente Haarlemmermeer, RAI Amsterdam, SADC, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Studenten van Hogeschool van Amsterdam onderzoeken de meerwaarde van de verschillende oplossingen.

Andere Connected Transport Corridors

De corridor in Zuid-Holland ging officieel van start op 12 december 2019 en omvat tien routes over de wegen in het Westland, het Oostland en het Waal-Eemhavengebied, met in totaal 43 iVRI's. Daarvan zijn er nu 31 in gebruik. Er zijn daar momenteel zo'n 75 trucks connected van 25 verschillende bedrijven.

De corridor Zuid-Nederland is ‘live’ sinds mei dit jaar en omvat routes in Brabant en Limburg. Een van de toepassingen daar is de slimme bandenspanningsmeter op de N279 (traject Asten-Veghel). Sensoren in het wegdek signaleren afwijkingen in de bandenspanning van vrachtwagens. Chauffeurs kunnen via de Truckmeister-app een melding over de afwijking op hun telefoon ontvangen.

De Connected Transport Corridor in Zeeland zit nog in de planfase.