De partijen verbinden zich ertoe de noodzakelijke aanleg van een laadinfrastructuur voor het toenemende aantal klanten van elektrische voertuigen in Europa te initiëren en te versnellen. Daarmee willen ze een bijdrage leveren aan CO2-neutraal vervoer in Europa in 2050. Daimler, Traton en Volvo willen hiervoor in totaal € 500 miljoen investeren. Het is de bedoeling om binnen vijf jaar na oprichting van de joint venture minimaal 1.700 high-performance laadpunten voor groene stroom langs en nabij snelwegen, maar ook op logistieke knooppunten en bestemmingen te installeren en te exploiteren. Aanvullende partners en overheidsfinanciering moeten helpen om het aantal laadpunten aanzienlijk te vergroten.

Europees laadnetwerk

Met deze joint venture willen Daimler Truck, Traton Group en Volvo Group de weg effenen voor verwezenlijking van de Green Deal van de Europese Unie voor CO2-neutraal goederenvervoer in 2050: enerzijds door te voorzien in de noodzakelijke infrastructuur, anderzijds door focus op groene stroom bij de laadpunten. Met hun gezamenlijke project willen ze vervoerders ondersteunen bij de overgang naar CO2-neutraal transport – met name in het zwaar transport. Een krachtige laadinfrastructuur voor het langeafstandsvervoer is volgens hen een kostenefficiënte manier om de CO2-uitstoot in korte tijd aanzienlijk te verminderen.

Klimaatverandering effectief bestrijden

“Het feit dat drie grote concurrenten in truck- en voertuigtechnologie samenwerken om de noodzakelijke laadinfrastructuur op te zetten, is heel bijzonder”, zegt Martin Daum, ceo Daimler Truck. “Samen richten we ons met deze duidelijke boodschap tot alle relevante stakeholders, zodat ze ons voorbeeld volgen en nu overgaan tot handelen.” 

Traton Group-ceo Christian Levin vult aan: “Deze unieke samenwerking stelt ons in staat om de transformatieve maatregelen te nemen, die nodig zijn om de klimaatverandering sneller en effectiever te bestrijden. Onze joint venture zal de snelle doorbraak van batterijelektrische trucks en touringcars, de meest efficiënte en duurzame transportoplossingen, sterk bevorderen.” 

Geen woorden maar daden

Martin Lundstedt, president en ceo Volvo Group, onderschrijft de woorden van zijn joint venture-compagnons: “We zetten woorden om in daden. Onze geplande joint venture is een belangrijke stap op weg naar een leefbare wereld. Innovatieve partnerships zoals deze maken de hoognodige verandering mogelijk waarvan niet alleen onze klanten, maar ook de hele industrie zal profiteren.” 

Lees ook: Daimler Truck en Volvo Group in waterstof-joint venture Cellcentric