De komende twintig jaar wordt er volop gebouwd in Eindhoven, vooral binnen de Ring. Dit zorgt voor een toename van bouwverkeer, met gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, CO2-uitstoot en verdichtingsopgave in de stad. Daarom wil de gemeente het aantal bouwgerelateerde vervoersbewegingen beperken. Met het gebruik van slimme en duurzame bouwlogistieke oplossingen is veel winst te behalen. De BouwHub is daar een beproefd middel voor, denkt de gemeente.

Voorwaarden aan bouwlogistiek

“Verandering is niet eenvoudig. Om een nieuwe manier van denken en werken bij bouwprojecten te stimuleren, stellen wij als gemeente voorwaarden aan de bouwlogistiek”, legt wethouder Monique List (Mobiliteit) van Eindhoven uit. “We vragen initiatiefnemers in een vroeg stadium na te denken over de impact van bouwlogistiek op de omgeving. Zo willen we zorgen voor minder ritten van goederen en bouwpersoneel in de stad. Daarmee houden we de stad gezond en bereikbaar voor onze bewoners en bezoekers en het draagt bij aan onze klimaatambities.”

De BouwHub, hoe werkt dat?

De nieuwe BouwHub op industrieterrein De Hurk is een concept van VolkerWessels Materieel & Logistiek. De hub is white label: iedereen kan er gebruik van maken, zonder onderscheid te maken in wie er bouwt, maar te sturen op optimaal bouwen voor iedereen.

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad, waar bouwmaterialen voor binnenstedelijke bouwprojecten worden verzameld, gebundeld en daarvandaan emissievrij in klein transport naar de stad vervoerd en op de werkplek klaargezet worden. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen – van leverancier tot bouwplaats – gemonitord en gecoördineerd. Buiten het samenstellen van zogenoemde dagproductiepakketten faciliteert de BouwHub parkeren van bouwpersoneel aan de rand van de stad en hergebruik van reststromen. Ook werken personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de BouwHub.

Minder ritten en uitstoot

“Samen met kennisinstellingen als TNO, hogescholen en universiteiten is vanaf 2014 veel waardevolle data verzameld”, vertelt Ron Frazer, directeur van VolkerWessels Materieel & Logistiek en initiator van de BouwHub. “Hieruit blijkt dat er significante besparingen gerealiseerd worden op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden.”

Volgens TNO zorgt de BouwHub voor 69 procent minder ritten de stad in en vollere vrachtwagens, met een beladingsgraad van 40 naar 90 procent. Het bouwverkeer in de stad zal zorgen voor 68 procent minder CO2- en NOx-uitstoot, verwacht TNO. Bovendien zal de arbeidsproductiviteit met maximaal 39 procent toenemen.

Maatregelen gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft beleid opgesteld om bouwlogistieke bewegingen te verminderen en verduurzamen. Een bouwlogistiek plan wordt een vereiste bij aanbestedingen, verkoop van gronden, anterieure overeenkomsten en bij het intakeproces. In dit plan beschrijven initiatief- en opdrachtnemers hoe het transport (van materialen en personeel) slimmer en veiliger kan en waar mogelijk verminderd wordt. Waar nodig worden voor specifieke projecten aanvullende eisen gesteld of maatwerkafspraken gemaakt. Deze doelstelling sluit aan bij de afspraken uit het Klimaatakkoord. De gemeente onderzoekt ook of bouwpersoneel gebruik kan maken van de P+R-locaties aan de rand van de stad en van daaruit met collectief vervoer, deelmobiliteit of ov naar binnenstad kan gaan.

bouw eindhoven is officieel geopend
Wethouder Monique List en Ron Frazer (VolkerWessels Materieel & Logistiek) verrichten de symbolische opening van de Bouw Hub in Eindhoven.

Om als gemeente goed te kunnen sturen op het bouwverkeer in de stad is informatie over het aantal bouwlogistieke ritten van belang. In samenwerking met partners SmartwayZ.NL en Brainport Bereikbaar is met lokale bouwers en de BouwHub een living lab gestart om daar meer inzicht in te krijgen.

Hub al in bedrijf

De opening van de BouwHub op 7 maart was het formele startschot, maar hub is al volledig in bedrijf. De eerste projecten zijn gestart met ‘Donna’ op Bouwveld P, Strijp-S van Bouwbedrijf Wessels Zeist en de Bankier in Tilburg van bouwer Huybregts Relou in samenwerking met Raab Karcher.

Projecten Brainport Smart District (BSD) van KWS en iCity zullen later dit jaar starten en er wordt in de tussentijd met Stam + De Koning toegewerkt naar projecten in de binnenstad van Eindhoven.

Daarnaast kijkt VolkerWessels Materieel & Logistiek naar de verdere invulling van de TalentHub binnen de BouwHub. Het social-returntraject vanuit de BouwHub biedt in samenwerking met de VolkerWessels Vakschool in Eindhoven kansen aan mensen vanuit de regio Eindhoven met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees ook:
Bouwopgave vraagt om nieuw logistiek denken en doen

Bij veel gemeenten begint het besef door te dringen dat zij duidelijkere regels moeten gaan stellen aan bouwlogistiek om de negatieve effecten te verminderen en omdat efficiënte bouwlogistiek nodig is, schrijft Christiaan van Luik in zijn column.