Daarnaast krijgt Nederland € 10 miljoen om de overslag van goederen in de binnenvaart en op het spoor te verbeteren. Voor de bouw van 75.000 fietsparkeerplekken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is € 3 miljoen aan Europees geld beschikbaar gesteld.

Subsidies uit TEN-T

23 miljoen rechtstreeks naar Nederland. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie.

Truckparkeerplaatsen

Rotterdamse haven

Goederen

De terminal van Rotterdam World Gateway, het Rail Service Center aan de Eemhaven en Havenbedrijf Moerdijk krijgen samen zo’n € 10 miljoen om de overslag van goederen naar binnenvaart en spoor te verbeteren. Met het geld worden onder meer twee containerkranen gebouwd.

Daarnaast worden de faciliteiten voor overslag tussen weg en spoor verbeterd: vorig jaar maakte Van Nieuwenhuizen al bekend dat zij zich in zou zetten om de spoorgoederensector verder te versterken, onder meer door het werven van Europese subsidies.