Dit beoogt het onderzoeksproject 'Government Digitization to Enhance Agro-food Chains’. Met deze digdfditaliseringsstap moet het concurrentievoordeel van de Nederlandse agrarische sector worden vergroot.

Certificaten Agroketens

Het project onder leiding van Rob Zuidwijk, professor of Global Supply Chains and Ports aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), start op 1 januari 2020 en wordt gefinancierd door TKI Dinalog / NWO samen met de provincie Limburg.

Bij een partij versproducten hoort een certificaat, waarop allerlei gegevens staan ingevuld. Deze gegevens hebben betrekking op bijvoorbeeld versheid, herkomst en veiligheid. Met dit 'paspoort' reist de partij van controlestation naar controlestation, tot aan de eindbestemming. Wanneer papieren certificaten plaatsmaken voor e-certificaten, kunnen gegevens worden gekoppeld, digitaal klaarstaan als de partij binnenkomt en worden gebruikt om van te leren. 

Een consortium van Nederlandse stakeholders gaat nu certificaten digitaliseren en een 'serious game' ontwikkelen om betrokkenen te enthousiasmeren.

Logische stap

Gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg is medeaanjager van het thema Verslogistiek bij Greenports Nederland. “Het is logisch dat we juist hier beginnen, op de logistieke as Rotterdam-Venlo-Europees achterland. Hier gaan agro en logistiek hand in hand.”

Vereenvoudiging en versnelling

Papieren certificaten vormen een zwakke schakel in internationale supplychains. Ze leiden immers tot inefficiënties en handelsbelemmeringen vanwege langere doorlooptijden, verminderde voorspelbaarheid, onbetrouwbare activiteiten en extra administratieve lasten. Deze effecten zijn vooral negatief voor bederfelijke waren. E-certificaten vereenvoudigen en versnellen processen gerelateerd aan certificering en verplichte documentatie, en maken zo een betere coördinatie van wereldwijde supplychains mogelijk.

Transparant, efficiënt en papierloos

E-certificering stelt ook het mkb in staat te profiteren van de voordelen, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse economie wordt versterkt. Efficiëntie van de logistiek en het vermijden van voedselverspilling verhoogt de duurzaamheid en draagt bij aan CO2-reductie. Het onderzoeksproject is transdisciplinair van aard doordat kennis van agrologistiek en supplychainmanagement wordt geïntegreerd met juridische en douane aspecten in het fytosanitaire en veterinaire domein.

Han van Hagen van Numidia: “Het project is opgezet om de papierstroom verbonden aan de export van agroproducten te veranderen in een elektronische stroom. Het past perfect in ons streven om zo transparant, efficiënt en papierloos mogelijk te werken.”

Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit overheidsinstanties Nederlandse Douane en Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), naast industriepartners Total Produce, Wiskerke Onions, Eosta, Hoogwegt International, Jonker en Schut, en Numidia. Kennispartners zijn Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek, ondersteund door SmartPort, Topsector Logistiek, Liof, GroentenFruit Huis, Erasmus UPT en TripleOre.