De deelnemende voertuigen zijn voorzien van connected technologie, die communicatie mogelijk maakt met intelligente verkeerslichten. Daarnaast zullen vrachtwagens als konvooi worden ingepland en op ruime en veilige volgafstand achter elkaar rijden. Deze aanpak moet huidige en toekomstige verkeersknelpunten in het veilinggebied ontlasten.

Connected Transport Corridor Zuid-Holland

De Corridor in Zuid-Holland omvat tien routes over de wegen in het Westland, het Oostland en het Waal-Eemhavengebied, met in totaal 35 intelligente verkeerslichten. Tijdens de kick-off op 12 december werden de eerste drie in gebruik genomen.

Het intelligente verkeerslicht detecteert het aankomende verkeer en geeft het konvooi van vrachtwagens prioriteit. De chauffeurs krijgen via hun boordcomputer of telefoon melding over de adviessnelheid om groen licht te krijgen en ontvangen daarnaast op maat informatie over files, wegwerkzaamheden en maximumsnelheid. Deze vorm van informatie-uitwisseling is mogelijk door nieuwe software en geïntegreerde overheidsdata in logistieke systemen.

Opschalen dankzij samenwerking

De provincie Zuid-Holland werkt voor deze aanpak samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse regionale partners, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, VNO-NCW West en Greenport West-Holland en regionale wegbeheerders en ondernemers.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Samen met betrokken partijen zetten wij met de Connected Transport Corridor een belangrijke stap in de verbetering van de doorstroming op onze drukke logistieke wegen. Het transport wordt efficiënter en duurzamer. Doordat vrachtwagens minder remmen en optrekken, vermindert het brandstofgebruik aanzienlijk. Dat levert een forse kostenbesparing op voor de logistieke sector en de CO2-uitstoot neemt flink af.”

Ervaring chauffeurs meegenomen

Chauffeurs spelen een essentiële rol bij het connected rijden. “Als sector zijn wij van begin af aan betrokken bij de plannen”, aldus Eric de Winter, directeur bij De Winter Logistics. “In eerdere pilots, zoals de Experience Week Connected Transport, is de ervaring van de chauffeurs onderzocht. Zij gaven aan meer comfort en rust te ervaren doordat ze beter geïnformeerd worden. Binnen de Connected Transport Corridors worden die ervaringen nu blijvend gerealiseerd.”