Wendy van Hamburg, Jan Boeve (beiden TLN), Tom van Woensel (ESCF), Machiel van der Kuijl, Lotte van Kleunen en Johan Kerver (allen evofenedex).

ESCF, gelieerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), krijgt door de samenwerking toegang tot een brede logistieke achterban die behoefte heeft aan kennis en het zetten van optimalisatiestappen. In de praktijk van de samenwerking mogen leden van evofenedex en TLN deelnemen aan ESCF-workshops en webinars. Tijdens het contract van drie jaar hebben de ledenorganisaties de mogelijkheid om per bijeenkomst een aantal leden af te vaardigen. Deze evenementen hebben als doel om leden kennis te laten maken met nieuwe onderzoeksgebieden en -uitkomsten, maar ook door deelnemers met elkaar in contact te brengen. De onderzoeken, uitgevoerd door TU/e-studenten bij bedrijven onder de ESCF-vlag, leveren met grote regelmaat informatie op waarmee ondernemingen zelf verder aan de slag kunnen bij het optimaliseren van processen.

Kennis omzetten in tools

Het vernieuwende aan de samenwerking is dat de leden van de logistieke organisaties op individueel bedrijfsniveau de mogelijkheid krijgen om hun beschikbare data met behulp van TU/e studenten om te zetten in nieuwe tools. Daarmee kunnen ze daadwerkelijk handen en voeten geven aan digitaliseringsprojecten. ESCF beschikt over veel logistieke kennis en zoekt door middel van wetenschappelijk- en bedrijfsonderzoek continu naar innovatieve mogelijkheden voor logistieke en verladende bedrijven. Leden van evofenedex en TLN hebben oog voor het realiseren van de volgende stap in logistieke optimalisatie, maar kunnen daarbij steun gebruiken.

Behoefte aan extra informatie

“Onderwerpen als duurzaamheid, de rol van big data en kunstmatige intelligentie staan vol in de aandacht”, aldus ESCF-directeur Tom van Woensel. “Leden van evofenedex en TLN hebben behoefte aan extra kennis op managersniveau, maar ook op het gebied van zowel operationeel management als supply chain executive. Wij kunnen die kennis bieden. Aanvullend biedt een ESCF-lidmaatschap de kans om met andere leden te discussiëren en geeft het toegang tot ondersteuning op wetenschappelijk vlak van bedrijfsuitdagingen.”

Informatie delen tussen leden en ESCF

“Leden die interesse hebben in bepaalde onderwerpen nemen we mee naar meetings en workshops van ESCF”, zegt TLN-directeur Jan Boeve. “Hierdoor kunnen ze een-op-een kennis opdoen en problemen delen en oplossen. Vooral op het gebied van datadelen is er nog veel te winnen in de gehele logistieke keten. Veel transportbedrijven twijfelen nu nog over het delen van data. De kennis die we kunnen opdoen via ESCF kan ertoe leiden dat meer bedrijven starten met datadeling en weten welke voordelen zij zelf uit die datadeling kunnen halen.”