Zo komt er € 6,5 miljoen voor beveiligde truckparkeerplaatsen en € 11,4 miljoen voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Waal. Om het spoorgoederenvervoer te verbeteren is er € 8 miljoen aan Europees geld beschikbaar voor aanpassingen aan het spoor bij Amersfoort en € 8,7 miljoen voor het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven.

Beveiligde truckparkings

Voor de aanleg van vijf beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens komt zoals gezegd € 6,5 miljoen beschikbaar. Met het geld worden 1.600 parkeerplekken met voorzieningen voor chauffeurs aangelegd langs belangrijke snelwegen voor het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven. De truckparkings komen langs de A15 bij Ridderkerk, de A16 bij Moerdijk, de A67 bij Maasbree, de A76 bij Bocholtz en bij de haven van Vlissingen. Het is voor het tweede jaar dat minister Van Nieuwenhuizen en de bestuurders van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Zeeland succesvol geld ophalen in Brussel voor beveiligde truckparkings. Vorig jaar ging het om een bedrag van € 4 miljoen.

Spoor

Om het spoor bij Amersfoort te verbeteren krijgt spoorbeheerder Prorail € 8 miljoen subsidie. Met het geld wordt het spoor aan de oostzijde van station Amersfoort aangepast om het personen- en goederenvervoer met de trein beter te laten doorstromen. Aan de werkzaamheden aan het Theemswegtracé in het Rotterdamse havengebied draagt Brussel € 8,7 miljoen bij. Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt met het beschikbare geld onder meer spoorbruggen voor een betere verbinding tussen de haven en het Europese achterland. 

Binnenvaart

Nederland sleepte € 11,4 miljoen subsidie in de wacht om vijftig overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart aan te leggen. De aanlegplaatsen verschijnen aan de oevers van de Waal bij Spijk op de grens tussen Nederland en Duitsland. De overnachtingsplaatsen krijgen een maximale lengte van 135 meter. Ook komen er speciale ligplaatsen voor grote schepen met duwbakken en voor schepen met gevaarlijke stoffen.

Eén hoofdnetwerk

De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. Subsidie kan met instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Bij de Europese Commissie worden aangevraagd door overheden en bedrijven.