In Nederland hoefden chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 nooit de nascholing te volgen, die voor alle andere chauffeurs verplicht was om de benodigde code 95 op hun rijbewijs bij te laten schrijven. De Europese Commissie vindt dit in strijd met de regels. Eerder al zorgde de commissie ervoor dat de oudere chauffeurs vanaf 1 juni 2015 al niet meer een verlenging van hun code 95-vermelding kregen zonder nascholing te volgen. Nu moet Nederland onder druk van de Europese Commissie dus alle ‘gratis’ verkregen code 95-vermeldingen intrekken.

Rijbewijs vernieuwen

Na 1 april 2020 krijgen chauffeurs alleen nog een geldige code 95 op hun rijbewijs als ze een ‘verklaring van nascholing’ (VvN) hebben ontvangen. Die verklaring geeft het CBR af nadat de chauffeur 5 x 7 uur training heeft gevolgd. Chauffeurs die dit betreft mogen blijven rijden met de huidige code op het rijbewijs, tot die verloopt. Ze kunnen het rijbewijs ook vervangen voor een nieuw exemplaar. Dat kan zonder medische keuring, omdat er niets aan het rijbewijs zelf verandert, maar alleen de code 95-vermelding wordt gewijzigd. De einddatum hiervan wordt aangepast op basis van de ingangsdatum van de wetswijziging. Alle chauffeurs die hiermee te maken krijgen, ontvangen in de loop van de maand augustus een brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met daarin alle informatie.

Regeling voor getroffen chauffeurs

Normaal gesproken mogen chauffeurs voor verlenging van hun code 95 alleen nascholing meetellen die ze hebben gevolgd tot vijf jaar voordat hun code 95 verloopt. Als dat bijvoorbeeld in 2023 is, mag die chauffeur alle nascholing die hij of zij volgde vanaf 2018 meetellen. Nu heeft TLN met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesproken dat de chauffeurs wiens code 95 nu wordt ingetrokken, al hun gevolgde nascholing vanaf 1 april 2015 mogen meetellen. Zo is de kans groter dat zij die verklaring van nascholing krijgen zonder dat ze nu extra nascholing moeten volgen.

Aanvragen via TLN

Het CBR gaat het TLN-voorstel uitvoeren, maar heeft dat nog niet in zijn systemen verwerkt. Totdat er een technische oplossing is gevonden, kunnen TLN-leden deze specifieke aanvragen doen bij TLN, via de infodesk: [email protected]. TLN geeft aan bij die aanvraag te denken aan de volgende zaken:

  • Controleer of de chauffeur is geboren voor 1 juli 1995;
  • Vermeld bij de aanvraag het TLN-lidmaatschapsnummer;
  • Stuur een duidelijke, door de chauffeur ondertekende, machtiging mee, waarin vermeld staat dat TLN mag optreden namens de betreffende chauffeur;
  • Stuur een scan mee van de uitdraai van ‘Mijn CBR’ waaruit blijkt dat hij/zij 35 uur nascholing heeft gevolgd sinds 1 april 2015. Vraag wel toestemming aan de chauffeur voor het doorsturen van die scan en leg de verkregen toestemming schriftelijk vast in de eigen administratie.