Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) hield in november samen met Transfrigoroute Holland een webinar over de Green Deal. Deze deal bestaat uit een reeks beleidsinitiatieven met als doel om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Als eerste stap op weg naar dat doel moet in 2030 de CO2-uitstoot al met 40 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Aan die hoeveelheid wordt nog gesleuteld; mogelijk wordt de norm opgeschroefd tot 50 of zelfs 65 procent. 

Green Deal: welke kant op?

Tijdens het webinar vuurden kijkers vragen af op Daniël Mes, die bij de Europese Commissie deel uitmaakt van het Green Deal-team. Hij is de aangewezen man om transportondernemers aan te kunnen geven in welke richting zij moeten denken om zo slim en duurzaam mogelijk te investeren in hun transportmethoden. 

Elektrisch wordt het doel

Het coronavirus staat duurzame ontwikkelingen niet echt in de weg, meent Mes. Hij wijst erop dat China onlangs nog heeft bevestigd te streven naar een klimaatneutrale samenleving. En waar door corona het wegtransport soms tekortschoot, toonden volgens hem andere transportmodaliteiten hun kwaliteiten, zoals vervoer over het spoor en over water. 

Daarnaast stimuleert de coronacrisis de digitale transitie. Deze drie alternatieven komen in de Europese transportstrategie uitdrukkelijk aan de orde. Op termijn zal het wegtransport elektrisch moeten worden, stelt Mes. Zero-emissie op basis van groene energie. TLN-directeur Jan Boeve wilde graag weten wat het wordt als het aan de EU ligt: batterijelektrisch of waterstof? Helaas, zo veel richting geeft de Green Deal-deskundige niet. “De Europese Commissie steunt beide ontwikkelingen. Het is aan de markt om een keuze te maken.” 

Transportstrategie

De transportstrategie verschaft de vervoerder ook geen duidelijkheid over de mogelijke komst van super ecocombi’s. In de strategie komt deze duurzame transportvorm niet met name aan bod. Ook blijven er vragen over de snelle Europese uitbreiding van het laadpalennetwerk. Tijdens het webinar vroeg een deelnemer al naar de beschikbaarheid van laadmogelijkheden voor vrachtauto’s. Mes gaf aan dat de EC erop zal inzetten dat de aansluitsystemen voor de laadpalen door heel Europa aan één standaard zal voldoen. Maar een laadpaal op een parkeerplaats voor personenauto’s blijft onbereikbaar voor een vrachtauto. Daarover rept de strategie niet, net zo min als over mogelijkheden om de accu’s van elektrische koelinstallaties op te laden. 

Stimulering door nationale overheden

In het rapport is ook weinig aandacht voor stimulering van vervoerders door overheden om hen tijdig te laten overstappen op schonere, en slimmere transportwijzen. Tijdens het webinar vroeg Boeve hier al naar en die vraag wordt ook in het rapport niet duidelijk beantwoord. Kortom: het rapport over de Europese Green Deal geeft mogelijkheden, maar zeker niet één duidelijke richting.

Lees ook: Rotterdam stelt subsidie beschikbaar voor duurzame stadslogistiek