Sinds juni 2019 worden nieuwe tachograafplichtige voertuigen voorzien van een smart tachograaf, die de rij- en rusttijden van de chauffeur registreert. Bestaande vrachtwagens en bussen moeten hierover vanaf december 2024 beschikken. Om de smarttachografen op afstand te kunnen uitlezen is zogenoemde DSRC-apparatuur nodig: Dedicated Short Range Communication. Hiermee kan de ILT langs de weg tachograafgegevens beoordelen zonder dat zij het voertuig hoeft te stoppen.

ILT kan gerichter inspecteren

De inspecteurs kunnen op afstand zien of er mogelijk met de registratie van de rij- en rusttijden wordt gefraudeerd. Het DSRC-apparaat maakt bijvoorbeeld zichtbaar of de tachograaf rijtijd registreert en of er een bestuurderskaart actief is. Het voordeel hiervan is dat de ILT gerichter voertuigen kan selecteren voor een inspectie. De pakkans van overtreders gaat hierdoor omhoog, terwijl de ILT de chauffeurs die zich aan de regels houden met rust kan laten.

ilt test uitlezen smarttachograaf op afstand

Eigenschappen vergelijken

Als een van de eerste inspectiediensten in Europa heeft de ILT nu de beschikking over drie van deze systemen van verschillende fabrikanten. De inspectie wil in 2021 ervaring met deze toezichtvorm opdoen en vergelijkt tijdens de proefperiode de eigenschappen van de systemen met elkaar. Daarnaast onderzoeken de inspecteurs welke gegevens die het DSRC-apparaat uitleest, relevant zijn voor de selectie van voertuigen voor een inspectie.

Eerlijk en veilig

Het toezicht van de ILT richt zich op eerlijk en veilig wegvervoer. De inspectie handhaaft structureel op de regels voor onder andere rij- en rusttijden met als doel: het tegengaan van concurrentievervalsing in de transportsector, het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs én de veiligheid van andere weggebruikers. Als inspecteurs tijdens de proef door de DSRC-apparatuur informatie ontvangen over vermoedelijke overtredingen, wordt hier actie op ondernomen.