TLN en evofenedex vragen de politiek om investeringen in de belangrijke transportroutes door te zetten, zoals de A1, A4, A15, A20 en A58. Deze trajecten stonden hoog in de top 20 van duurste files van 2019 en worden zelfs bij lage economische groei de komende jaren te druk om het aanbod aan verkeer soepel te kunnen verwerken. Aanleiding voor de oproep is het verschenen onderzoek in opdracht van de ondernemersorganisaties. Daaruit blijkt dat de economische schade door files in 2019 € 1,5 miljard bedroeg.

Toename mobiliteit

Op dit moment blijven de lange dagelijkse files vanwege de coronacrisis uit. Maar aan de coronacrisis komt een einde en dat zorgt op termijn zeker voor een terugkeer van de drukte op de weg. "Dat we niet meer in wegen hoeven te investeren vanwege corona is echt een illusie", aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. "Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van de fileschade." Zelfs bij lage economische groei voorziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toename van mobiliteit en bereikbaarheidsproblemen. "Je moet er toch niet aan denken wat dat betekent wanneer het in ons land economisch weer voor de wind gaat”, zegt Post.

Grote knelpunten transportroutes

De groei in mobiliteit de komende jaren houdt verband met onze bevolking die groeit, er zijn veel nieuwe woningen nodig en de vraag naar goederen en goederenvervoer zal blijven stijgen. "We moeten juist deze periode gebruiken om slimme beslissingen te nemen voor de toekomst. Te beginnen bij de grote knelpunten voor het vrachtverkeer’, stelt Machiel van der Kuijl, directeur van evofenedex. 

Eerder gaf minister Cora van Nieuwenhuizen al aan dat de bereikbaarheid van ons land een grote opgave is. "Om Nederland bereikbaar te houden moeten komende kabinetten miljarden extra vrijmaken voor infrastructuur", zei de minister vorige week in een landelijke krant.

Nederland handelsland

Het is volgens TLN en evofenedex van groot belang dat de veertien zogeheten MIRT-projecten waar budget voor is – de A1, A15  A16 en A58 – in ieder geval kunnen doorgaan. Volgens beide organisaties ontbreken er echter nog enkele top 20-trajecten in het MIRT, waaronder de grote knelpunten A12 Gouwe-Oudenrijn en de A2 Holendrecht-Oudenrijn. "Om de toekomstige positie van Nederland als handelsland te waarborgen zijn goede verbindingen richting het Europese achterland essentieel.”

Kamerdebat

Op 7 december debatteert de Tweede Kamer in het zogeheten ‘Nota-overleg MIRT’ over de stand van zaken van de investeringen in de infrastructuur (weg, spoor en water).

Lees meer over de door files
veroorzaakte economische schade
in Transport & Logistiek 18.
Nog geen abonnee?
Klik hier.