Lng-teruggaveregelingEind vorig jaar werd bekend dat de bestaande lng-teruggaveregeling, betaald door het ministerie van Financiën, plotseling afgeschaft werd. Volgens staatssecretaris Snel was die regeling niet doelmatig genoeg en kostte hij de overheid onevenredig veel geld.

TLN en evofenedex gaven toen meteen aan dat dit een slecht idee is. Afschaffing van de regeling bemoeilijkt de overstap naar bio-lng en dupeert bedrijven die hun nek hebben uitgestoken door lng-voertuigen te kopen. Vrachtauto-importeurs Volvo Trucks, Scania en Iveco merkten meteen een afnemende animo onder potentiële klanten om lng-voertuigen te bestellen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloot een nieuwe regeling in het leven te roepen.

Regeling voor 2019 en 2020

Deze regeling is onderdeel van het voorlopige Klimaatakkoord dat in december afgesloten is. Het plan is dat de regeling in 2019 en 2020 een vervolg krijgt. Het ministerie van IenW komt daarmee ondernemers tegemoet met een verlenging van de regeling, zodat de koplopers die hebben geïnvesteerd in lng niet opeens worden gedupeerd. De regeling wil daarnaast de ontwikkeling van bio-lng te stimuleren.

Overleg ministerie en sector

Hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien is nog niet bekend. De komende tijd gaat het ministerie van IenW hierover in overleg met de sector.