LCB is een samenwerking tussen de kennisinstellingen Universiteit van Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. Het doel is ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek bij elkaar te brengen om samen initiatief te nemen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant. De regiopartners beschikken over regionale contacten en kennen de lokale economische en logistieke ontwikkelingen in de vier Brabantse regio’s. Door deze vier regio’s ook samen te laten werken op verschillende onderzoeksthema’s, wil Brabant ook in de toekomst de topprovincie in de logistiek blijven, aldus de initiatiefnemers.

Sleutel

“Wij hebben geen commercieel belang”, stelt Leo Kemps (LCB). "Alleen het belang om nieuwe kennis en toepassingen naar de markt brengen. Door het vastleggen van deze samenwerking met de regiopartners, hebben wij een belangrijke sleutel in handen voor het contact met de Brabantse ondernemers en overheidsinstellingen in hun regio’s.”

Meer innovatiekracht door Logistics Community Brabant

Met de samenwerking beogen de partners onder andere bij te dragen aan versterking van de innovatiekracht – en daarmee direct ook het competitief vermogen ten opzichte van andere (internationale) regio’s van bedrijven en organisaties – in het supplychainwerkveld. LCB hoopt dit te bereiken door het gezamenlijk ontwikkelen van projecten, producten en evenementen waaraan ondernemers, overheidsinstellingen en studenten in de toekomst hun bijdrage kunnen leveren, maar vooral ook kunnen profiteren van de resultaten. Dit zal met name weggelegd zijn voor Brabantse partners die zich aan LCB – en daarmee ook aan de regio instellingen – willen liëren door middel van een LCB-lidmaatschap.

Slimmer en duurzamer

“Als eerste regio in Nederland is Midden-Brabant twee jaar op rij, in 2019 als 2020, gekozen tot logistieke hotspot nummer één van Nederland”, vertelt Bas Kapitein (Midpoint Brabant). "Dit omdat we inzetten op ‘slimmer en duurzamer’ en niet per se op ‘meer of groter’. Een strategische samenwerking met kennispartner LCB helpt ons in het realiseren van onze ambities.”

Marlou Claes (Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant) vult aan: “De tijd van eilandjes is echt voorbij. Het ontwikkelen van een duurzaam en optimaal logistiek netwerk in Brabant heeft alleen succes als we samenwerken. Samenwerken op het gebied van innovatiekracht en samenwerken op het gebied van kennis en data delen. De knowhow van LCB en de andere regiopartners sluit goed aan bij onze slimme Brainport-regio.”