NascholingIn de huidige minimumeisen zijn onderwerpen benoemd. Daarbij is niet vastgelegd wat precies per onderwerp bereikt moet worden. Dat kan leiden tot verschillen in de uitvoering en de kwaliteit van de cursussen. Om de duidelijkheid, kwaliteit en uniformiteit te vergroten heeft het CBR daarom samen met een externe werkgroep en deskundigen de minimumeisen omschreven, zowel op inhoud en didactiek. Hierbij zijn de onderwerpen vervangen door leerdoelen.

Leerdoelen

Het leerdoel geeft aan wat de cursist na afloop van de cursus geleerd moet hebben. De leerdoelen zijn ingedeeld op drie niveaus: kennis, inzicht en toepassing. De verschillende niveaus volgen elkaar op. Dit betekent dat een toepassingsleerdoel niet bereikt kan worden als kennis en inzicht worden overgeslagen. Opleiders hebben de gelegenheid gehad om te reageren op de nieuwe leerdoelen. De binnengekomen reacties zijn overwegend positief. De inhoudelijke opmerkingen worden in overleg met de werkgroep besproken en eventueel doorgevoerd. De definitieve leerdoelen publiceert het CBR begin april 2019.