Den Haag

“Den Haag wil graag een aantrekkelijke, bereikbare, groene en gezonde stad zijn én blijven om in te wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd moeten winkels en kantoren bevoorraad worden en  neemt het aantal verkeersbewegingen toe. Als gemeente zien we dat schone stadslogistiek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de luchtkwaliteit en de leefbaarheid. Daarom zijn we aangesloten bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, met als ambitie zero-emissie bevoorrading in 2025. Daarnaast heeft gemeente Den Haag begin 2018 een breed gedragen convenant ondertekend, waarin de weg naar zero-emissie concreter wordt gemaakt. Hierin werken we samen met het bedrijfsleven en brancheorganisaties en maken we afspraken over schoner vervoer, kijken we naar stimulering van andere vormen van logistiek, zoals goederenuitgiftepunten, logistieke ontkoppelpunten en bundeling. Ook gaan we een platform opzetten om kennis te delen en partijen bij elkaar te brengen.

[Lees hele artikel in T&L 7-2108]