De ondertekening vond plaats tijdens de charterbijeenkomst ‘Diversiteit brengt je verder’, georganiseerd door Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met NS. Marjan Rintel, directeur Operaties NS, opende de bijeenkomst. “Om klaar te zijn voor de toekomst streeft NS naar een diverse samenstelling van de teams om de reizigers goed te bedienen.” NS sloot zich al eerder dit jaar aan bij het Charter Diversiteit en is een groot voorstander van ondertekening van dit Charter.

Meer vrouwen

Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie over de stand van zaken in de transport en logistiek. Hij sprak over hun focus op het gebied van diversiteit: “Meer vrouwen in onze sector, want daar zijn er gewoon te weinig van.” Uit een bedrijfsenquête van het Sectorinstituut Transport en Logistiek in 2016 blijkt dat het aandeel vrouwen in de logistiek 17,8 procent en in de transportsector 9,2 procent bedroeg.

Innovatie

Onderzoek toont aan dat diversiteit en inclusie onder andere kansen biedt op het gebied van creativiteit, besluitvormingsprocessen en klantrelaties. Voor de sectoren transport, logistiek en vervoer is het van belang om zo breed mogelijk te werven en selecteren gezien de ‘war on talent’. Ook kan diversiteit en inclusie een positieve bijdrage leveren aan innovatie en procesverbetering.