De ondertekening van het contract is de formele start van de samenwerking tussen de drie logistieke partijen en softwareleverancier Conundra. Gezamenlijk zullen zij de komende twee jaar werken aan de software die een volledig geautomatiseerde planning van resources en routes mogelijk maakt. De nieuwe planoplossing stelt de partijen in staat om de transportresources – chauffeurs, trucks en trailers – op de meest optimale manier in te plannen op de beschikbare transportorders, met volledige en automatische integratie van alle randvoorwaarden zoals wet- en regelgeving, eisen en wensen van de klant en voorkeuren van de chauffeurs. 

Samenwerking in veranderende logistiek 

De eerste verkennende gesprekken tussen de drie logistieke ondernemers startten een kleine twee jaar geleden. Alle drie waren ze op hun eigen wijze bezig zo goed mogelijk om te gaan met de uitdagingen van het huidige, snel veranderende krachtenveld in de logistiek. De partijen besloten om de handen ineen te slaan en samen toe te werken naar een oplossing voor de logistiek van de toekomst. In softwareleverancier Conundra, bekend van zijn orderplanningssoftware, werd de vierde partner gevonden. 

In de prijsgedreven en stevig concurrerende branche is de samenwerking uniek te noemen, stellen de vier partijen. Ook door eerdere gezamenlijke projecten was het vertrouwen echter van meet af aan groot. Martin Knol, financieel directeur bij Simon Loos en woordvoerder namens het samenwerkingsverband: “Natuurlijk zien we alle drie dat het landschap waarin je als logistiek dienstverlener opereert het afgelopen decennium enorm is verschoven. Alleen al de beschikbaarheid van chauffeurs is een dagelijks vraagstuk geworden, waarbij de chauffeurs hun werk – terecht – veel meer willen kunnen afstemmen op hun persoonlijke leven. Met de grote keus aan werkgevers is het inmiddels van vitaal belang om ervoor te zorgen dat onze mensen blij en tevreden aan het werk kunnen. Als je dat plaatst tegen onder andere een decor van steeds intensievere wet- en regelgeving en flink veranderende klantbehoeften, dan is het duidelijk dat een bedrijf significante stappen moet zetten als het de hoge mate van flexibiliteit en toegevoegde waarde wil blijven leveren die men gewend is.” 

Planoplossing geeft strategische voorsprong 

De nieuwe planoplossing geeft de ondernemers een bepalende voorsprong in de partnerships met hun klanten, stellen de vier partijen. Onder andere in de retail zijn de wensen en eisen van de klanten veel complexer geworden. Om mee te kunnen bewegen met de veranderende maatschappij zijn de klantbehoeften enorm veranderd, en is elke samenwerking volledig maatwerk. “De echte winst – niet alleen economisch maar ook in het hele duurzaamheids- en arbeidsmarktvraagstuk – zit in optimale schaalvergroting”, legt Knol uit. "Tot nu toe was de technologie daarin de grootste beperkende factor. Met de nieuwe planoplossing is het vergroten van het rendement straks echter niet meer dan het invoeren van de juiste factoren en restricties. Het bepalen van de optimale beladingsgraad en te rijden routes is dan nog slechts een druk op de knop. Dat geldt overigens ook voor mogelijk nieuwe opdrachtgevers: we kunnen straks heel eenvoudig voor een potentiële klant doorrekenen waar er winst te behalen valt in hun logistiek en welke werkwijze en planningen voor hen specifiek het meest concurrerende voordeel bieden.” 

Mensen centraal zetten 

vrachtwagen Cornelissen routeplanningDoordat het ‘rekenwerk’ straks volledig geautomatiseerd is, kunnen ook de planafdelingen meer focussen op datgene waar de echte toegevoegde waarde ligt: de begeleiding van de chauffeurs en het servicen van de klanten. Knol: “Het werk vraagt steeds meer van het profiel en de benodigde competenties van een goede planner. De eisen en wensen vanuit klanten, leveranciers, chauffeurs en alle wettelijke randvoorwaarden zijn steeds complexer en diverser geworden. De planners komen daarmee meer en meer onder druk te staan, het afleveren van een goede planning is tegenwoordig zeker geen sinecure meer. De menselijke capaciteit om goed en snel te rekenen is uiteraard maar een fractie van wat de huidige computers kunnen. De nieuwe resourceplanningssoftware kan bijvoorbeeld straks truck Peter Appel planningin korte tijd zeer complexe weekplanningen doorrekenen en met een volledig optimale opzetplanning komen. Daar kan een planner nooit tegenop. Maar voor de echt belangrijke dingen – de samenwerking, het contact – blijven de medewerkers altijd de belangrijkste succesfactor. Daarom is het belangrijk dat onze planafdelingen zich weer kunnen richten op de zaken die er echt toe doen, zonder de enorme druk om een solide transportplanning te realiseren en up-to-date te houden.” 

Ook duurzame inzetbaarheid is een zwaarwegende factor binnen het geheel.“Het plansysteem zorgt er bijvoorbeeld automatisch voor dat de chauffeursdiensten volgens de laatste wetenschappelijke inzichten worden gepland”, vertelt Knol. “Ook met betrekking tot de wensen van chauffeurs brengt vrachtwagen truck Simon Loos planoplossinghet nieuwe systeem ongekende mogelijkheden. Harde voorwaarden zoals verlofdagen of rijbewijzen en certificaten, maar ook meer zachte eisen zoals voorkeurstijden of werkdagen zijn vaste onderdelen van de algoritmes.” 

Ontwikkelen én veranderen 

De gezamenlijke ontwikkeling van de resource- en routeplanningsoplossing zal uiteindelijk leiden tot een volledig datagedreven organisatie. Het traject is daarmee dus ook veel meer dan ‘slechts’ een nieuwe technologische oplossing: het vraagt van de logistieke partners een breed veranderkundig proces met de nodige organisatorische wijzigingen. Knol: “Het nieuwe systeem is geen pasklare oplossing. Het project kent in feite meerdere fasen, waarbij telkens een deel van de ontwikkelde oplossing wordt geïmplementeerd. Deze gefaseerde integratie van de software betekent dat de organisaties gaandeweg hun bestaande organisatiestructuur, cultuur en werkwijzen moeten laten meebewegen met de volledig nieuwe wijze van het omgaan met resources en orders. Deze stappen zullen de logistiek dienstverleners dus, zelfstandig en passend binnen de eigen organisatie, parallel aan het ontwikkeltraject moeten zetten. 

 

Aan de basis van de nieuwe resourceplanningssoftware ligt de bestaande orderplanningstool OptiFlow. Deze orderplanningsoplossing kent verschillende planstadia. De opzetplanning kan, afhankelijk van de beschikbare data van de klant, planningen maken tot wel een jaar vooruit. Met deze opzetplanningen is het mogelijk om zeer gedetailleerd te forecasten. Voor de dagplanning rekent de software alle orders, beschikbare resources en restricties opnieuw door om een waterdichte definitieve planning te genereren. Vernieuwend zijn de ‘magic rules’, waarmee een soort zelflerend algoritme wordt gecreëerd om elke mogelijke harde en zachte eis en restrictie in de planning te integreren. 

Deze oplossing wordt door de vier partners doorontwikkeld om volledig geautomatiseerd ingezet te kunnen worden in het soort dienstverlening dat Cornelissen, Peter Appel Transport en Simon Loos bieden. Afgezien van een andere dynamiek hebben zij hierbij naast de orders ook nog te maken met chauffeurs en materieel. De gezamenlijke ontwikkeling van een resourceplan is dus een belangrijke eerste stap. 

De gezamenlijke ontwikkeling is ook voor samenwerkingspartner Conundra van belangrijke strategische waarde. Steven De Schrijver, ceo bij Conundra: “Met het ultieme planplatform OptiFlow vervoert men minder lucht en staat de chauffeur minder in de file. Met diverse grote retailers hebben we de stappen naar deze enorm belangrijke meerwaarde al gezet. De nieuwe samenwerking met de drie logistiek dienstverleners, en daarmee het bundelen van onze gezamenlijke kennis, versnelt nu de volgende fase van het OptiFlow-platform, zowel op het vlak van optimaal transport als wat betreft het resourceplan: de toekomst van transport.”