iShareDit maakt Michiel Haarman – digitaal expert en programmamanager binnen de Topsector Logistiek – bekend op de vakbeurs ICT & Logistiek. Deze nieuwe regeling is bedoeld om het mkb aan te zetten om te werken volgens de afspraken van het stelsel, en toe te treden tot het netwerk van vertrouwen. Binnen het netwerk zijn partijen in staat om drempelloos data te delen met andere partijen die ook zijn aangesloten bij iShare – ook met partijen die zij (nog) niet of nauwelijks kennen, bijvoorbeeld partijen die zich verderop in de keten bevinden.

Voordelen iShare

Volgens Haarman is het belangrijk dat het mkb in de logistiek aanhaakt bij deze innovatie. “Als deze bedrijven toetreden tot iShare, kunnen wij ze helpen om efficiënter, sneller en veiliger data te delen met trusted partners. Daarmee ontstaan er eindeloos veel mogelijkheden – niet alleen voor individuele bedrijven, maar ook voor de sector als geheel. Het wordt bijvoorbeeld veel makkelijker om van elkaars vervoerscapaciteit gebruik te maken. En dat draagt weer bij aan de positie van Nederland als logistieke topspeler. En niet onbelangrijk: de CO2-uitstoot van de sector brengen we daarmee ook omlaag.”

Aanpassingen aan software

Bedrijven die iShare implementeren, doen eerst technische aanpassingen in hun software. Dat doen zij zelf of met hulp van hun softwareleverancier. Vervolgens tekenen zij een toetredingsovereenkomst met de Stichting iShare.

Meer weten over de stimuleringsregeling? Klik HIER.