De NBAA is een krachtenbundeling van de grootste Nederlandse producenten van biodiesel uit afval: Argent Energy, Bio-Oil Group, Greenergy, Renewable Energy Group (REG) en Münzer. In samenwerking met de Europese branchevereniging Ewaba (European Waste-based and Advanced Biofuels Association) en de Duitse branchevereniging MVaK (Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe) benadrukt de NBAA de sleutelrol van deze biobrandstof naast elektriciteit en waterstof bij het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen in het wegtransport. Op dit moment dragen deze brandstoffen veruit het grootste deel bij aan de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen. 

Biodiesel bijmengen

Het doel van de NBAA is om de Nederlandse overheid te ondersteunen bij het verduurzamen van het wegtransport. De alliantie roept het nieuwe kabinet op om duurzame grondstoffen daar in te zetten waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. Zo vindt de NBAA het niet wenselijk dat de verduurzaming van de luchtvaart ten koste gaat van het gebruik van biodiesel uit afval in het wegtransport. Tegelijkertijd levert het Nederland significante extra CO2-reductie op wanneer er meer biodiesel in het zware wegtransport wordt bijgemengd. 

Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie NBAA biodiesel
Bron: NBAA

Klimaatdoelstellingen behalen

"De komende jaren moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt om het transport toenemend te verduurzamen, want de gehele sector loopt achter en dus moet er een tandje bijgezet worden”, stelt Posnett. "Biodiesel uit afval speelt hier een essentiële rol in en de NBAA zal haar internationale expertise en ervaringen met beleid en biobrandstoffen delen met de overheid. We hebben alles nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en we kunnen beginnen bij de kansen die toenemend gebruik van biodiesel uit afvalstromen biedt om onze auto’s, trucks en schepen toenemend te verduurzamen.”