De huidige proefregeling dateert uit 2019. Op basis hiervan mogen zware, volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer tot een GVW van maximaal 4.250 kilo, onder voorwaarden, met een B-rijbewijs worden bestuurd. Normaal is daar een C-rijbewijs voor nodig.

Europese Rijbewijsrichtlijn

Het proefproject heeft als doel om de inzet van volledig elektrische bestelauto’s in stedelijke gebieden te versnellen. Deze voertuigen zijn duurder in aanschaf en hebben vanwege het zware accupakket een lager laadvermogen dan vergelijkbare reguliere voertuigen. De regeling biedt partijen meer mogelijkheden om deze voertuigen op een meer efficiënte en effectieve manier te kunnen inzetten. De proef is met toestemming van de Europese Commissie tot stand gekomen. De einddatum is vastgelegd op 31 december 2022. 

Destijds werd wel de toezegging gedaan dat het project waarschijnlijk een definitief karakter zal krijgen. Een tussentijdse aanpassing van de Europese Rijbewijsrichtlijn maakt dat mogelijk. Deze biedt EU-landen de mogelijkheid het maximumgewicht voor het B-rijbewijs te verhogen tot 4.250 kilo voor elektrische bestelauto’s.

Gewichtsgrens elektrische bestelwagen

Binnenkort is er overleg over het vervolgtraject in Nederland. Daarbij is onder meer TLN betrokken. Het hoofddoel is dat de huidige regeling wordt voortgezet en dat deze een meer structureel karakter krijgt. Dat is nodig om aan de doelstellingen van zero-emissiestadslogistiek te kunnen voldoen. TLN wil in dat kader ook vasthouden aan de huidige gewichtsgrens van 4.250 kilo voor elektrische bestelauto’s die door steeds meer voertuigfabrikanten wordt gebruikt. 

In het kader van de huidige regeling mogen de voertuigen enkel in Nederland worden ingezet en mag er geen aanhangwagen worden aangekoppeld. Ook geldt een vrijstelling van de tachograaf. De bestuurder moet tevens een aanvullende rijopleiding hebben gevolgd. Of deze voorwaarden ook voor de nieuwe regeling zullen gelden, is volgens TLN nog niet te zeggen.

Aanmelden huidige regeling

Ondernemers die niet kunnen wachten op de nieuwe regeling kunnen zich nog altijd aanmelden voor de huidige pilot. Deze loopt tot eind 2022 en kent geen specifieke beperkingen voor bedrijven en/of voertuigen. Aanmelden kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.