Identieke milieuzones

Van Veldhoven gaat met gemeentebestuurders en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om tafel om duidelijke, uniforme milieuzones in Nederland te krijgen, schrijft ze in de brief​. De staatssecretaris noemt in haar brief ook het convenant Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering​, waarin bedrijfsleven, Rijksoverheid en 13 gemeenten afspraken maakten voor identieke milieuzones voor vrachtauto’s. Deze gemeenten en het bedrijfsleven pleiten voor aanscherping van de milieuzone voor vrachtwagens naar euro 6 in 2022, als tussenstap op weg naar zero emissie stadslogistiek voor zowel vracht- als bestelauto’s in 2025. Aansluiting van andere gemeenten vormt een belangrijke stap naar harmonisatie. Hoewel gemeenten formeel zelf over deze besluiten gaan, wil de staatssecretaris hierover nog vóór de zomer concrete afspraken maken.​​​
De staatssecretaris besteedt ook aandacht aan de handhaving van milieuzones voor buitenlandse voertuigen. Nu is het vaak nog lastig om buitenlandse overtreders te beboeten​, omdat er geen afspraken zijn met andere Europese landen over de uitwisseling van gegevens.
TLN is fel tegenstander van verschillen in regels voor milieuzones ​tussen steden en pleit voor dezelfde regels in het hele land. Winkels moeten bevoorraad worden en het is voor bedrijven ondoenlijk om goed op de hoogte te zijn van de regels wanneer die voor elke stad anders zijn. Daarom heeft TLN bij politici in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht gevraagd voor een landelijke uniformering van toegangsregels voor vrachtauto’s. (AH)