StintDe minister heeft dit besluit genomen op basis van informatie die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar heeft verstrekt. Deze informatie wijst op potentiële veiligheidsrisico’s.

Verkennend onderzoek Stints

Naar aanleiding van het ongeluk in Oss op 20 september hebben politie, Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en ILT de afgelopen dagen als eerste stap een verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar enkele Stints. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.

Twijfels over technische constructie

De eerste voorlopige resultaten uit het onderzoek geven evenwel aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Stint stilvalt of juist niet meer remt. Daarnaast zijn er op eigen initiatief technische wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de Stints zonder deze opnieuw ter goedkeuring bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor te leggen. De genoemde bevindingen kunnen een risico vormen voor de bestuurder, de kinderen en andere weggebruikers. Deze nieuwe informatie is reden voor de minister om uit voorzorg te besluiten om de Stints voorlopig niet meer toe te laten op de openbare weg.

Beroepsgoederenvervoerders

Dit is een ingrijpend besluit met veel praktische gevolgen, ook voor beroepsgoederenvervoerders die in toenemende mate de Stint gebruiken voor emissieloze levering in stadscentra. Voor vragen over de Stint is het informatienummer 1400 opengesteld.