Tijdens dit webinar, dat Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) onlangs organiseerde samen met Nieuwsblad Transport, stond de huidige arbeidsmarkt in transport en logistiek centraal. Een sector waarin ondernemers het moeilijk hebben als het gaat om onder meer personeelsbeleid, maar tegelijk ook beschikken over de nodige veerkracht en ambitie. Anke Schilderink, adviseur mobiliteitscentrum STL, Peter Lanza, sectoradviseur STL, en Lutze van der Ploeg, manager werk STL, probeerden ondernemers tijdens dit webinar de nodige handvatten te geven.

Plan

Van der Ploeg benadrukte het belang voor bedrijven om ook in deze tijd van corona leerlingen aan te blijven nemen. "Het is niet alleen belangrijk de leerlingen aan te werk te houden, maar bedrijven moeten ook aan de toekomst denken. Leerlingen die nu worden opgeleid, ronden pas over twee of drie jaar hun opleiding af. Tegen die tijd is de economische situatie weer heel anders en daar moet nu al op worden ingespeeld."

Heel erg belangrijk is volgens Van der Ploeg ook dat bedrijven een plan maken. "Daarin moet staan wat hun vervangingsvraag is en in leerlingen van welke opleiding moet worden geïnvesteerd. Vervolgens moeten intern de voorwaarden worden geschapen om de leerling goed te kunnen begeleiden. Daarvoor moet een praktijkbegeleider worden aangewezen met tijd en ruimte. Voor de leerling moet een situatie worden gecreëerd, waarin duidelijkheid, structuur en veiligheid is. Hij/zij moet vragen kunnen stellen, fouten kunnen maken en in eigen tempo het vak kunnen leren." 

Vitaliteit

Lanza geeft aan hoe belangrijk het is om als bedrijf je medewerkers vitaal en gemotiveerd te houden. "Dat vraagt een integrale aanpak die op vier pijlers rust. De eerste is goed contact. Het is, zeker in deze tijd van corona en veel thuiswerken, belangrijk dat er goede communicatie is. Uit recent onderzoek onder 2.700 werknemers is gebleken dat 40 procent tijdens het thuiswerken geen contact meer had met het bedrijf. Van die 40 procent ontwikkelde 38 procent fysieke klachten. Dat moet te allen tijden worden voorkomen. De tweede pijler is vitaliteit. Bedrijven moeten goed in het vizier hebben hoe vitaal en gemotiveerd haar mensen zijn. De derde pijler is veiligheid. De vierde is de juiste persoon op de goede plaats ofwel in hoeverre kunnen medewerkers hun huidige functie nog aan of in hoeverre zitten ze nog op de goede plaats. "

Wat Lanza bij bedrijven in de sector nog wel eens mist, is het uitdragen van wat medewerkers beweegt om bij hen te willen werken. Dat moet naar zijn zeggen beter worden gecommuniceerd op bijvoorbeeld websites. "Websites zijn vaak te veel gericht op klanten en opdrachtgevers."

Werven

Schilderink wijst op het platform dat STL heeft opgezet bij de uitbraak van corona voor de collegiale uitleen. "Zo helpen bedrijven elkaar als ze een tekort of teveel hebben aan bijvoorbeeld chauffeurs. Dat platform is nog steeds actief." In geval van personeelstekort adviseert Schilderink vooral ook eigen personeel in te zetten voor het werven van nieuw personeel. "Het is niet voor niets dat personeel vaak meegaat naar wervingsavonden. Zij kunnen als geen ander vertellen over de sfeer en de beleving om te werken voor een bepaalde werkgever. Het is daarom goed vacatures uit te zetten via personeel, die dit vervolgens kan delen via Whatsapp of Instagram. Betere reclame voor je bedrijf is er niet."