Een essentieel onderdeel van het project is het vereenvoudigen van de manier waarop bedrijven gegevens aanleveren bij het CBS in het kader van de verplichte wegvervoerenquête. Voor veel bedrijven is dit een jaarlijks of zelfs maandelijks terugkerende activiteit waarbij de gegevens handmatig worden ingevoerd. 

Data delen via Open Trip Model

Enkele grote beroepsvervoerders leveren hun data al jaren elektronisch, rechtstreeks vanuit transportmanagementsystemen, aan, maar door dit gezamenlijke project wordt dit nu voor veel meer bedrijven gemakkelijk toegankelijk. Bedrijven kunnen via het Open Trip Model – een open source data-deelmodel ontwikkeld voor en door het logistieke bedrijfsleven met ondersteuning van de Topsector Logistiek – rechtstreeks uit hun IT-systemen gedetailleerde data bij het CBS aanleveren. Het invullen van een papieren of webbased enquête wordt hiermee verleden tijd. Ook zal volgens de Topsector hierdoor de kwaliteit van de door het CBS gegenereerde statistische data veel hoger worden en dat zal voor de afnemers van CBS-data zoals overheden en bedrijfsleven een groot voordeel zijn. “Het realiseren van lastendrukverlichting in het bedrijfsleven en tegelijkertijd de CBS-vervoersstatistieken verbeteren en toegankelijker maken, is een belangrijk doel”, zegt Angelique Berg, directeur-generaal CBS. “Daarbij staat de veiligheid van data en privacybescherming van bedrijven bij het verwerken van de gegevens bij ons voorop.”

Hoe werkt het?

De digitale infrastructuur bestaat uit een interface die communiceert op basis van het Open Trip Model. Dit is een soort woordenboek om logistieke data uniform en eenvoudig te delen. In dit woordenboek is nu de databehoefte vanuit de CBS-vervoerenquête – de ritgegevens – gedefinieerd en kan vrij toegepast worden in de door het bedrijfsleven gebruikte IT-systemen.  

“Als wij vanuit het bedrijfsleven vinden dat het CBS haar werk goed en eigenlijk nog beter kan gaan doen, dan moeten wij als bedrijfsleven ook bereid én in staat zijn om het CBS van goede en voldoende data te voorzien”, stelt Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). "Dit project maakt dit mogelijk en wij kijken nu al uit naar meer en betere statistische informatie vanuit het CBS, waarmee wij de sector en het bedrijfsleven beter kunnen informeren.”

Wat levert het op?

De voordelen zijn meervoudig, constateert de Topsector: betere statistieken als basis voor overheidsbeleid en benchmarking, eenvoudiger logistieke data delen op basis van open IT-standaarden, het verminderen van administratieve lasten van ondernemers en weer een stap vooruit als het gaat om de digitalisering in het bedrijfsleven en in de logistiek als geheel. “Dit is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking, om praktische voordelen te combineren met structurele verbeteringen“, vindt Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek.

In dit project komen een aantal puzzelstukken komen volgens de Topsector samen die de afgelopen jaren in publiek-private samenwerkingen tot stand gekomen zijn. De ontwikkeling van de technische hulpmiddelen, zoals nu het Open Trip Model, maken deze samenwerking technisch mogelijk. Belangrijker is volgens het overheidsorgaan misschien nog wel het draagvlak dat met partijen als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SUTC, Dalti, TLN, evofenedex en CBS gecreëerd is om dit te realiseren. “Wellicht in Nederland niet zo bekend, maar met deze aanpak lopen we ver voorop in Europa.”

Bedrijven kunnen aansluiten

Dit project is een belangrijke stap voorwaarts naar datagedreven logistiek, constateert de Topsector. Met het toepassen van het Open Trip Model wordt de basis gelegd om eenvoudig data te delen over het voertuig, de zendinggegevens en de energieprestatie. Dit zorgt voor een duidelijke vermindering van administratieve lasten. Op basis van dezelfde standaard kunnen bedrijven eenvoudiger aansluiten op platforms voor Carbon Footprint-calculaties, transportopdrachten uitwisselen, aansluiten op samenwerkingsplatforms en control towers en een bijdrage leveren bij het oplossen van vraagstukken over uitwisselen van data aangaande proof of delivery/e-CMR en emballage.