Hiermee heeft het parlement het voorstel van van Europarlementariër Wim van de Camp om een uitzondering te maken voor de 45-uursrust op een beveiligde parkeerplaats met goede voorzieningen, naast zich neergelegd. TLN betreurt deze gang van zaken. Volgens de ondernemersorganisatie vormt het totaalverbod voor de sector een ernstige inperking van de flexibiliteit en een groot praktisch probleem. TLN vindt het heel spijtig dat het Europees Parlement hiermee geen rekening heeft gehouden en niet heeft geluisterd naar de transportondernemers.

Mobility Package

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over het eerste Mobility Package. Nadat de eerdere stemming was uitgesteld, heeft het parlement zich op de drempel uitgesproken over onder meer cabotage, detachering en rij- en rusttijden.

TLN is op onderdelen positief over de stemming maar op andere dus zeer negatief. Jan Boeve, directeur TLN: “Je ziet dat het Europees Parlement op sommige punten begrijpt waar de markt mee is geholpen, maar aan de andere de broodnodige flexibiliteit inperken.”

Lees meer over de stemming over het eerste Mobility Package in Transport & Logistiek 6, die verschijnt op 19 april. Nog geen abonnee? Klik HIER.