brexitDoor het ontbreken van vooruitgang in de brexit-onderhandelingen komt een ‘no deal’-scenario met alle gevolgen van dien dichterbij dan ooit. TLN roept haar leden op zich voor te bereiden op een (harde) brexit. In een speciale uitgebreide vraag-antwoordlijst krijgen de transport- en logistieke bedrijven handreikingen en adviezen wat te doen als voorbereiding op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Gevolgen brexit

De brexit heeft vergaande gevolgen voor Nederland en ook de transport- en logistieksector zal de gevolgen van de Britse afscheiding gaan ondervinden. Nederlandse transportbedrijven voeren op jaarbasis 162.000 ritten uit, waarvan ruim de helft landbouwproducten, levensmiddelen en chemische producten. Met een ‘no deal’-scenario lopen vrachtauto’s ernstige vertraging op en wordt de logistieke keten ernstig verstoord. Vooral bederfelijke waren, maar ook de ‘just in time’-toeleveringen aan de auto-industrie dulden geen enkele vertraging. Als hier geen oplossing voor gevonden wordt, zijn de kosten voor de logistieke keten enorm.

Overgangsperiode

Het voorstel voor een brexit-deal de aangekondigde overgangsperiode uit te breiden van twee naar drie jaar vindt TLN een positief signaal. “Een langere adempauze is noodzakelijk om bedrijfsleven en overheid beter voor te kunnen bereiden op de gevolgen van de brexit”, stelt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. “Zodra bekend is welke kant de brexit opgaat, kunnen bedrijven echt vaart maken met concrete voorbereidingen om de schade zoveel mogelijk te beperken.”

Q&A’s

Overheid en bedrijfsleven roepen alle ondernemers in Nederland op om zich optimaal voor te bereiden op de brexit. Naar verluidt zijn er op dit moment nog 35.000 bedrijven actief in het Verenigd Koninkrijk zonder zich al te veel te bekommeren om de brexit. Verontrustend, maar ook enigszins begrijpelijk, vindt TLN. Ook TLN-leden stellen zich volgens de ondernemersorganisatie ongetwijfeld de vraag hoe zij zich kunnen voorbereiden op iets waarvan op dit moment nog onbekend is welke kant het op gaat. TLN heeft mede daarom, op basis van de op dit moment beschikbare informatie, een aantal Q&A’s op een rij gezet, zodat de leden van TLN zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de brexit.