Koninklijke Grolsch heeft de ambitie om in 2025 een volledig klimaatneutrale brouwerij te zijn. Het verduurzamen van transport is daarvan een onderdeel om dat te realiseren. Daarnaast is het essentieel om samen te bouwen aan een robuuste hoogfrequente verbeterde transportverbinding door meer bedrijven in de regio te laten aansluiten.

Twente Corridor staat open voor iedereen

Koninklijke Grolsch, Bolk, CTT en Kees Smit laten zien dat door samenwerking een robuuste en duurzame transportoplossing kan worden gecreëerd. De binnenvaartverbinding tussen Twente en Rotterdam is een verbinding die openstaat voor iedereen. Hoe meer partijen meedoen, des te meer mogelijkheden er zijn voor bijvoorbeeld het matchen van import- en exportcontainers, het verhogen van het aantal afvaarten en het reduceren van het vervoer van lege containers. 

“Als verlader of ontvanger draag je daarmee een flinke steen bij aan de reductie van CO2”, vertelt Miranda Volker, logistiek makelaar en programmamanager Off-Road Overijssel. "De besparing is al snel zo’n 40 procent.” Ook ziet Koninklijke Grolsch een forse besparing in CO2-uitstoot doordat sinds 2020 ruim 78 procent van haar containers per binnenvaartschip wordt vervoerd, meldt Jaap Hulshof, manager Corporate Sponsoring & Corporate Events. Volgens André Pluimers, general manager van Bolk is het nu "tijd om te zorgen dat veel meer mkb-bedrijven van deze verbeterde mogelijkheden gebruik gaan maken, zodat wij ook echt een doorbraak kunnen realiseren”.

Krachten bundelen via Port of Twente

Economische structuurversterking en de bevordering van het vervoer over water is een belangrijk aspect binnen het Havenbedrijf Port of Twente als samenwerkingsverband van de vijf gemeenten aan de Twentekanalen. “Het ondersteunen en zo mogelijk faciliteren van initiatieven die daaraan bijdragen past bij dat streven”, zegt Gerry Waanders, manager Havenbedrijf Port of Twente. Het havenbedrijf werkt samen met de Logistics Association onder de vlag van Port of Twente waarin ook het Twents Huis van de Logistiek en XL Businesspark Twente participeren.  

De samenwerkende partijen zetten zich in om initiatieven en programma’s van de Topsector Logistiek bekend te maken in de regio en bedrijven bij elkaar te brengen. “De Twente Corridor is daarvan een mooi voorbeeld”, vindt Sebastian Piest, manager Logistic Association bij Port of Twente. "Het initiatief maakt de mogelijkheden van multimodaal transport inzichtelijk en vormt de basis voor de ontwikkeling en opschaling van duurzame verbindingen.” 

Annemarie Withag-Terpstra, commercieel directeur bij CTT, benadrukt het belang van intensieve samenwerking, kennisdeling en transparante datadeling. "Het biedt CTT de mogelijkheid om het logistieke netwerk in de omgeving te versterken om zo verdere groei van de regio te mogelijk te maken.”

Kennisinfrastructuur beter benutten

Het consortium van deze Twente Corridor biedt mogelijkheden om ook samen met de Universiteit van Twente te werken aan een praktische en bewezen berekening voor CO2-besparing, die als nieuwe standaard kan dienen. Zo wordt gezamenlijk een volgende stap gezet tegen de achtergrond van de Europese klimaatmaatregelen en is de Twentse binnenvaart toonaangevend. Studenten kunnen, vanuit het project Off-Road Runners, bedrijven helpen om duurzaamheidsambities te realiseren. Het landelijk programmateam van Joint Corridors Off-Road, onder leiding van Annemieke de Leeuw en Frans van den Boomen, begeleidt hierin.

Eerste Joint Corridor in Overijssel

De Twente Corridor is hiermee onderdeel geworden van het landelijke programma Joint Corridor Off-Road van de Topsector Logistiek en de eerste Joint Corridor in Overijssel. Een Joint Corridor is een gezamenlijke (internationale) transportverbinding van meerdere gelijkgestemde bedrijven met eenzelfde herkomst en bestemming voor vrachttransport. Na de opstart van een Joint Corridor wordt actief samengewerkt aan het continu verbeteren van de transportprestaties. Hierbij streven samenwerkingspartners naar het realiseren van Joint Corridor excellence op vier deelgebieden: beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit.