We hebben afgelopen jaar geleerd dat vooruitkijken moeilijk is, vooral als we ons schuldig maken aan wensdenken. “In 2022 is de pandemie voorbij, dus wordt alles weer normaal.” Veel partijen hopen ook vurig dat de supplychainproblemen van het afgelopen jaar komend jaar weer zullen wegsmelten. Ik ben daar niet zo optimistisch over. 

Maar wat kunnen we dan wel zeggen over 2022 en de jaren daarna? Ik loop even wat belangrijke ontwikkelingen af. 

Voor de elektrificering van het wegvervoer hebben we een versnelling gezien in zowel de beschikbaarheid van voertuigen als de ontwikkeling van laadtechnologie. Het elektrisch rijden met vrachtwagens wordt snel veel realistischer. Dit leidt onvermijdelijk tot meer vraag naar stroom, en daar doet zich nu al een serieus knelpunt voor. Ik verwacht – en hoop – dat we hier in 2022 veel meer van gaan horen. 

‘Met de adoptie (eindelijk!) van de digitale CMR door Duitsland kunnen we nu de opgedane ervaringen in Nederland echt gaan uitrollen in de praktijk. We moeten hierin samen optrekken met onze Duitse buren’

Albert Veenstra, hoogleraar Handel en Logistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

De keerzijde van deze discussie is de zoektocht naar allerlei andere brandstoffen: biodiesel, lng, waterstof, mierenzuur, ammonia. Al deze varianten komen met behoorlijke problemen: te duur, niet groen, kannibaliserend op andere sectoren, geen infrastructuur. Ik hoop dat we in 2022 een goede discussie krijgen over nut en noodzaak, en dat we ondernemers kunnen helpen om de juiste keuzes te maken voor de langere termijn. 

Het jaar 2021 is natuurlijk een covidjaar. We hebben in dit jaar veel geleerd over het belang van logistiek (voor medische hulpmiddelen, vaccinatieprocessen, vaccinproductie) en over hoe je het verhaal van het belang van logistiek beter kunt vertellen. Het op de juiste manier bij elkaar brengen van arm, spuit en prikker, zoals collega Jan Fransoo het heeft uitgelegd, is een enorm krachtig beeld over logistiek. Het gevolg is dat logistieke kennis een significante rol speelt in diverse initiatieven rondom de zorg, in groeifondsvoorstellen over de thuiszorg, crisisvoorbereiding en, bijvoorbeeld, de ontwikkeling richting de circulaire economie. We moeten er wel voor blijven zorgen dat we niet weer terugvallen in het paradigma logistiek = transport + opslag. 

Deze column is verschenen 
in het magazine Transport & Logistiek. 
Meer lezen? Kies dan hier uw abonnement!

Ten slotte nog een paar woorden over digitalisering. Met de adoptie (eindelijk!) van de digitale CMR door Duitsland kunnen we nu de opgedane ervaringen in Nederland echt gaan uitrollen in de praktijk. We moeten hierin samen optrekken met onze Duitse buren. Ik denk dat daarbij de opschaling van dit concept bij het mkb een hoofdrol zal moeten spelen. Ik ga opletten of daar het komende jaar goede voortgang in gemaakt wordt.

Het jaar 2022 wordt een interessant jaar, ook voor mij. Ik wens u allen een goed jaareinde, en veel voorspoed en wijsheid voor het nieuwe jaar. 

Albert Veenstra is hoogleraar Handel en Logistiek aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.