Data-analyse, digitalisering, innovaties en een bredere aanpak van de supplychain dragen volgens Van den Bosch bij aan slimmere bulklogistiek. Een omvangrijk intermodaal netwerk blijft daarbij essentieel. Sterker nog, de logistiek dienstverlener wil het netwerk de komende jaren zelfs uitbreiden door te investeren in smart equipment, een ambitieuze duurzaamheidsaanpak en een kennislab voor open innovatie.

Data

Van den Bosch combineert logistieke kennis en ervaring met de mogelijkheden van data, technologie en automatisering. De hierdoor verkregen inzichten verschaft het bedrijf veel meer grip op de logistieke keten. Denk aan een hogere leveringsbetrouwbaarheid, meer transparantie in de supplychain, minder lege kilometers en een lagere CO2-footprint voor opdrachtgevers. Zo gaan klanten een integraal CO2-advies krijgen op basis van een emissiecalculator. Ook bieden deze nieuwe inzichten mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe concepten en het doorrekenen van scenario’s voor het optimaliseren van supplychains.

portret rico daandels van den bosch

Rico Daandels: “De marktvraag verandert en daar spelen wij op in met deze herpositionering."

Herpositionering Van den Bosch

De verandering die Van den Bosch in de bulksector wil realiseren, gaat gepaard met een herpositionering van het merk. Van den Bosch introduceert een nieuwe communicatiestijl, verwijdert de toevoeging ‘Transporten’ uit de bedrijfsnaam en markeert de volgende stap in haar bestaan met de nieuwe belofte ‘The Supply Changer in Bulk’. “De marktvraag verandert en daar spelen wij op in met deze herpositionering", licht ceo Rico Daandels toe. “Wij willen onze koppositie verder versterken om samen met klanten concreet invulling te geven aan slimme bulklogistiek. Daar is intermodaal transport natuurlijk een wezenlijk onderdeel van, maar in de kern willen we minder kilometers maken. Bulklogistiek draait om meer dan alleen hoeveelheid. Kwaliteit door inzicht, kennis en data, is essentieel om zo optimaal en duurzaam mogelijk te presteren.”

Smart Load Units

In navolging van de digitale revolutie werkt Van den Bosch met Smart Load Units: slimme tank- en silocontainers die live gevolgd worden. En dankzij sensoren heeft het bedrijf ook inzicht in de temperatuur, het gewicht, de status van de verzegeling en de kwaliteit van de reiniging. Gecombineerd met de advanced planningsoftware wordt op basis van alle inkomende data en gestelde klanteisen, het juiste equipment en de meest ideale, intermodale route geselecteerd. De klant krijgt een totaaladvies en kan een weloverwogen keuze maken in de impact qua kosten, tijd, CO2-uitstoot en performance.

Duurzaamheid

Van den Bosch wil uiterlijk in 2025 koploper zijn op het gebied van duurzaamheid in de branche. De afgelopen decennia is de duurzame transitie in gang gezet. Inmiddels wordt 80 procent van het transport intermodaal uitgevoerd. Verder is de beladingsgraad toegenomen waardoor het aantal transportbewegingen afneemt. Dit zorgt voor een aanzienlijke CO2-besparing. De ambitie is om de uitstoot zowel bij klanten als ook in de eigen organisatie verder te verminderen. Zo zullen alle locaties in 2025 volledig klimaatneutraal zijn.

Netwerk van de toekomst

Van den Bosch heeft een naar eigen zeggen betrouwbaar en bewezen netwerk opgebouwd in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Naast de traditionele aspecten van het netwerk wil de logistiek dienstverlener zich verder ontwikkelen via innovatieve, duurzame en toekomstgerichte netwerken en samenwerkingsverbanden. Daarvoor komt vanaf 2021 een eigen kennislab beschikbaar waar studenten, onderzoekers, kennisinstituten, klanten, partners en de eigen organisatie worden samengebracht. Deze kweekvijver voor open innovatie heeft als doel een impuls te geven aan betekenisvolle verandering binnen de supplychain van bulk.