Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de provincie Limburg trekken circa € 4 miljoen uit voor het project dat met de aanleg van een extra rijstrook een einde moet maken aan de dagelijkse drukte richting Venlo bij het knooppunt. Ook worden langs het traject geluidsschermen opgehoogd om hinder voor omwonenden weg te nemen. 

Aansluiting A73-A67 wordt veiliger

De plannen staan in het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor het project A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken dat de minister heeft getekend. Van Nieuwenhuizen: “Met een extra rijbaan gaan we de drukte op dit traject te lijf. De aansluiting tussen de A73 en A67 wordt niet alleen veiliger, maar zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van de regio rond Venlo. Belangrijk voor het vele goederenvervoer dat hier dagelijks passeert.”

Natura 2000

De nieuwe rijstrook in noordelijke richting begint bij de aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de A67. Uit onderzoek is gebleken dat het project niet leidt tot een verslechtering van de kwetsbare natuur in de Natura 2000-gebieden in de omgeving van de snelweg. De werkzaamheden bij Zaarderheiken beginnen naar verwachting volgend jaar. In 2022 is de extra rijstrook open voor het verkeer.

A2 Vonderen-Kerensheide

Met de aanpak van de A73 zet Van Nieuwenhuizen opnieuw in op verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Limburgse snelwegen. Eind vorig jaar nog tekende de minister het Tracébesluit (TB) voor de verbreding van de A2: Vonderen-Kerensheide, het grootste wegproject in Limburg van de komende jaren.

Eerder meldde het ministerie dat een aantal projecten wellicht naar voren wordt gehaald. Dit in verband met de coronacrisis.