De binnenvaart digitaliseert in een rap tempo. Er komen allerlei toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken informatie te delen en deze meer inzichtelijk te maken. Met iBarge kunnen schippers de status van het transport doorgeven, documenten digitaal ontvangen en aanleveren, en relevante informatie over beschikbaarheid, dan wel afwezigheid, delen met hun bevrachters. “Aan deze datastromen wordt met de nieuwe CO2-module in iBarge dankzij BigMile nu ook automatisch informatie over CO2-uitstoot toegevoegd”, zegt Ilona Kuipers, productowner bij iBarge.

BigMile in binnenvaart

“BigMile wordt gevoed met data vanuit iBarge”, vervolgt Kuipers. “De calculaties die BigMile via de zogenoemde Emission API teruggeeft, worden doorgestuurd naar het backoffice systeem van de bevrachters. Dit wordt gebruikt voor de rapportage in de transportketen, zodat de schippers daar niet onnodig veel werk voor hoeven te verzetten. De data wordt niet opgeslagen in iBarge of BigMile en wordt niet openbaar gemaakt.’

Datastromen bij elkaar brengen

Binnenvaartschepen zijn energiezuiniger dan vrachtwagens, als wordt gekeken naar de hoeveelheid lading die per keer vervoerd kan worden, aldus Hakkesteegt. “In de binnenvaart is de CO2-uitstoot voor transport per binnenvaartschip echter een stuk moeilijker te meten dan bijvoorbeeld per vrachtwagen, omdat er een grote verscheidenheid aan scheepstypen bestaat. Wij helpen de binnenvaartsector daarbij door meerdere datastromen bij elkaar te brengen in één softwareoplossing en zo de bevrachters de juiste tools te geven om de uitstoot inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.”

binnenvaart bigmile ibarge
Van links naar rechts: Bob Renders (BigMile), Marius Hakkesteegt (Aspect ICT), Jan Pronk (BigMile) en Ilona Kuipers (Aspect ICT).

Jan Pronk, managing director bij BigMile: “Het is fantastisch om te zien dat de binnenvaart zoveel aandacht heeft voor het milieu en het reduceren van de footprint, terwijl het aandeel van de binnenvaart in de gehele CO2-uitstoot van de transportsector in Nederland met nog geen 5 procent relatief gezien al heel klein is. In de transportketen wordt het echter steeds belangrijker om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot op scheeps- en reisniveau. Met iBarge hebben we een goede partner gevonden voor CO2-monitoring in de binnenvaart om dit naar een hoger plan te trekken.”