Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen. Partijen zullen nu bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om algemeen verbindendverklaring, zodat de afspraken gelden voor alle bedrijven in de sector.

Cao beroepsgoederenvervoer: geen loonaanpassing

De verlenging houdt in dat alle afspraken in de bestaande cao de rest van dit jaar zo blijven. Alle rechten en plichten blijven zoals ze waren, met inbegrip van loonschalen en regelingen over overwerk, verlof en vakantiegeld. Er vindt in 2020 geen loonaanpassing plaats.

Onderhandelingen over inhoudelijke wijziging van de cao zijn pas bij de volgende cao-ronde aan de orde. De gewijzigde economische situatie en veranderde vooruitzichten zullen daarbij vanuit TLN nadrukkelijk onderwerp van gesprek zijn.

Coronacrisis

Door de coronacrisis was het niet mogelijk om een nieuwe cao overeen te komen. De cao is verlengd met terugwerkende kracht van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De vorige cao liep af op 1 januari 2020 en had een nawerking tot 1 april van dit jaar. De transportsector is door de coronacrisis hard geraakt en de toekomst blijft onzeker. Om de sector niet nog langer zonder cao te laten zitten, hebben bonden en werkgevers nu voor verlenging gekozen. Om geen onnodige tijd te verspillen hebben werkgeversorganisaties en vakbonden op 2 juni de cao getekend.

81,9 procent leden akkoord

Bij FNV Transport & Logistiek is de overgrote meerderheid van de stemmers (81,9 procent) akkoord gegaan met het ongewijzigd verlengen van de cao beroepsgoederenvervoer. Ook de leden van CNV Vakmensen en De Unie hebben ingestemd.