De vorige cao in het wegtransport eindigde op 1 januari 2020. Terwijl de onderhandelingen voor een nieuwe cao volop liepen, diende de coronacrisis zich aan. In overleg met de subsectorraad is op 31 maart besloten om de onderhandelingen voorlopig uit te stellen. Het verzoek tot uitstel kwam van werkgeversorganisaties TLN en VVT. Zij hebben aangegeven dat zij de centrale arbeidsovereenkomst ongewijzigd willen verlengen tot en en met 31 december 2020.

Ontbreken cao leidt tot verslechtering

Het is duidelijk geworden dat de gevolgen van de coronacrisis de sector nog lang parten spelen. Het ontbreken van een algemeen verbindend verklaarde cao leidt ondertussen bij sommige werkgevers tot verslechteringsvoorstellen. Omdat er ook werkgevers het wel goed willen doen, zal dat leiden tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Zorgen over werkgelegenheid

De sector transport en logistiek zit in de landelijke top 5 van sectoren waar werknemers worden ontslagen. Er zijn dus veel zorgen over behoud van werkgelegenheid.
Na akkoord van de subsectorraad wil FNV vernemen van zijn leden of de bond hier verder mee kan gaan. Daarom vraagt zij toestemming voor een ongewijzigde verlenging van de cao tot en met 31 december 2020 op de eerst mogelijke ingangsdatum.

Ongewijzigde verlenging

FNV wil zo snel als mogelijk een cao hebben die, voor zover mogelijk, rust geeft voor de sector. Deze moet er ook voor zorgen dat alle werkgevers binnen de sector de voorwaarden ervan moeten naleven. Het nu eisen van verbeteringsvoorstellen zal naar de stellige overtuiging van FNV niet op korte termijn leiden tot een nieuwe versie van de arbeidsovereenkomst. Deze week voert FNV de onlineraadpleging van de leden uit.
Het voorstel van werkgevers om de cao ongewijzigd te verlengen tot het einde van dit jaar ligt nu bij de vakbonden. En zoals dat hoort wordt die vraag aan de werknemers, de vakbondsleden, voorgelegd en zullen zij met een onlineledenvergadering stemmen over dit voorstel.