De handhavers lazen onder meer over een periode van drie maanden de tachografen uit van de aanwezige vrachtwagens. De inspecteurs gaan de geregistreerde rij- en rusttijden analyseren om te beoordelen of chauffeurs niet te lang achter het stuur zitten en voldoende rust nemen. 

ILT treft valse vergunningen aan

Bij de controle van de papieren van de chauffeurs werden diverse valse vergunningen aangetroffen. In de administratie zijn diverse onregelmatigheden geconstateerd. Zo kon een van de bedrijven geen verplichte tachograafdata overleggen. De ILT nam een deel van de administratie in beslag. Het gaat hier om onder meer de personeels- en ritadministratie. De inspectie onderzoekt deze om te achterhalen of de ondernemingen gebruikmaken van legale chauffeurs met arbeidscontracten die aan de regelgeving van de sociale zekerheid voldoen.

Nader onderzoek

Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van diverse signalen en meldingen dat er zaken mis zijn bij de drie betreffende bedrijven. Vooraf is informatie door de samenwerkende handhavende organisaties uitgewisseld. Nader onderzoek van de in beslag genomen administratie moet uitwijzen welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties de transportondernemingen tegemoet kunnen zien.

Misstanden tegengaan

Met deze gezamenlijke aanpak wil de overheid overtredingen, misstanden en oneerlijke concurrentie in de sector terugdringen. Dit moet bijdragen aan het welzijn van de chauffeurs, de veiligheid op de weg en aan eerlijke concurrentie.