Ron van ’t Schip: ”Met enige verbazing heb ik het artikel gelezen in Transport & Logistiek; dit omdat de vakbonden blijkbaar nu van mening zijn dat het hoog tijd wordt voor vernieuwing van de cao. Primair ben ik het volstrekt eens met dit statement, maar ik breng in herinnering dat vanuit de werkgevers hier al sinds zeker 2005 op wordt aangedrongen." 

Onderzoek naar nieuwe cao

“Vanuit het SOOB is er toen een uitvoerige en langdurige studie gefinancierd naar een nieuwe cao, ook al om toen nog de cao van KNV en TLN op te laten gaan in één cao. Het bureau Policy Research heeft deze studie namens cao-partners (CNV, FNV, KNV, TLN en VVT) uitgevoerd en aan dit traject is majeur SOOB-geld gespendeerd. En uiteindelijk is dat voorstel voor een nieuwe cao ook daadwerkelijk op tafel gekomen, maar is het snel daarna in een bureaulade terechtgekomen. Zelfs een simpel artikel als de onkostenvergoeding tijdens bootovertochten, wat zelfs tot rechtszaken heeft geleid, kon niet worden aangepast. En dan lijkt het mij toch logisch dat een chauffeur, die tijdens een bootovertocht een goede maaltijd ontvangt van de ferrymaatschappij, dan ook niet nog eens extra een hoge onkostenvergoeding kan ontvangen!"

Niet per deelmarkt bekijken

"Weliswaar was dat nog in de periode, dat namens het FNV Jan Heilig de onderhandelingen deed en dus ook nadrukkelijk bij deze studie betrokken was, maar dan neem ik toch aan dat zijn opvolgers dit dossier in wellicht diezelfde bureaulade hebben teruggevonden. Het voorstel nu om per deelmarkt te bekijken wat mogelijk is lijkt me niet verstandig. Want wat doe je als werkgever dan met werknemers die ofwel in meerdere deelmarkten actief zijn of door een switch van werkgever in een andere deelmarkt terechtkomen? In het geval van een verbetering van arbeidsvoorwaarden zal dit geen problemen opleveren, maar omgekeerd wel."

Coronacrisis

"Ik ben van mening dat het goed zou zijn om nu alsnog die Policy Research-studie te herijken naar 2021 of 2022. Daarbij moeten alle gesprekspartners zich realiseren dat de coronacrisis in zeer veel bedrijven ernstige effecten heeft op omzet en resultaat. De niche van levensmiddelendistributie wordt aangehaald als een van de sectoren waar het goed zou moeten gaan. Maar het moet de vertegenwoordigers van de vakbonden toch duidelijk zijn, dat dit soort distributie vrijwel altijd wordt uitgevoerd in open calculatie en dat daardoor het effect op het resultaat beperkt is."