De ondertekenaars van het convenant experimenteren met nieuwe praktische logistieke oplossingen, combinaties van technologieën, publiek-private samenwerkingen en aangepaste regelgeving. Daarbij staat een van de doelen centraal die de toekomstige City Logistics Innovation Campus (Clic) nastreeft: een slimme stadslogistiek zonder CO2-uitstoot.

Leden Green Deal ZES leggen puzzel

Dat Clic zich aansluit bij de voornaamste partijen in de stadslogistiek in de regio Amsterdam is volgens Clic-projectleider Robert Kreeft vanzelfsprekend. "Alle partijen die zich bezighouden met emissieloze stadslogistiek zijn voor ons potentiële samenwerkingspartners. De Green Deal ZES is in de Metropoolregio Amsterdam de drijvende kracht achter de transitie, dus daar moeten wij bij aangesloten zijn."

"Wat ons erg aanspreekt, is dat de open samenwerking in de Green Deal ZES veel wegheeft van de innovatiegerichte samenwerkingen die we op onze locatie willen gaan vormgeven", vervolgt Kreeft. "Emissievrije stadslogistiek is een complexe puzzel die een grote diversiteit aan kennis en ervaring vergt. De leden van Green Deal ZES hebben met hun knowhow en expertise allemaal een stukje van die puzzel in handen. Met Clic bieden we een plek aan dit soort innovatieve partijen waar nieuwe oplossingen uitgevonden, uitgeprobeerd en vervolgens uitgerold kunnen worden."

Slimmer, sneller, schoner

"We zijn verheugd dat Clic een van de ondertekenaars is van de Green Deal ZES", zegt Richard Hoving, aanjager van het convenant bij Amsterdam Economic Board. "Het project Clic weerspiegelt en faciliteert in belangrijke mate waar we met de Metropoolregio naartoe willen: slimmere, snellere en vooral schonere logistiek."

clic tekent green deal zes mra
Voor de stadslogistiek van de toekomst fungeert Clic als logistieke hub, een centraal overslagpunt voor goederen, en innovatiecampus met alle faciliteiten.

Bij de ondertekening van de Green Deal ZES MRA door Clic zette een zestiental andere organisaties en ondernemingen eveneens hun handtekeningen onder het convenant. Voorafgaand waren er verschillende presentaties over slimme en schone stadslogistiek, onder meer van de Hogeschool van Amsterdam en van de Vervoerregio Amsterdam.

Over Clic

Clic, de City Logistics Innovation Campus, is de eerste Europese campus voor stadslogistiek. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken er samen aan de oplossingen voor de stadslogistiek van de toekomst. Clic fungeert en faciliteert hierin als logistieke hub, een centraal overslagpunt voor goederen, en innovatiecampus met alle faciliteiten. Clic ligt midden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De plaatsen Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp en luchthaven Schiphol bevinden zich op korte afstand van de campus. Clic is een ontwikkeling van Intospace en Bohemen.

Lees ook de column van Christiaan van Luik: Focus niet alleen op emissies, stadslogistiek moet ook efficiënt zijn