We zien dat mensen zich meer gaan verplaatsen nu de samenleving steeds verder wordt heropend”, zegt Mobiliteitsalliantie-voorzitter Steven van Eijck over de toenemende drukte. "Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd. Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen.”
De recent verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) toonde ook aan dat de mobiliteitsbehoefte en het daadwerkelijke aantal verplaatsingen de komend decennia fors zullen toenemen.

Files vragen om concrete afspraken

Eerder dit jaar presenteerde de Mobiliteitsalliantie een 7-puntenplan voor het nieuwe regeerakkoord en de corona-wegwijzer om de spreiding van reizigersstromen vast te houden. Hiervoor zijn heldere afspraken over thuiswerken en het mijden van de spits nodig tussen overheden, werkgevers, werknemers en onderwijs. Uit eerder onderzoek van de Mobiliteitsalliantie bleek al dat een meerderheid van de ondervraagden voor flexibilisering van werk-, school en reistijden is als daarmee de drukte op de wegen en op termijn ook weer in het openbaar vervoer wordt verminderd. Maar ondertussen zijn er nog nauwelijks concrete afspraken gemaakt. Slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur kan daarnaast nog door een systeem van betalen naar gebruik, de aanleg van multimodale hubs en het faciliteren van het digitaal combineren van vervoersmiddelen via MaaS.

Investeringen in mobiliteit noodzakelijk

Volgens de Mobiliteitsalliantie zijn, naast meer flexibiliteit, investeringen in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer en onderhoud aan bestaande infrastructuur onontbeerlijk om spreiding mogelijk te maken. Van Eijck: “In de Prinsjesdagstukken wordt veel gesproken over investeringen in woningbouw, maar onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken. Als gevolg van de bevolkingsgroei en woningbouw groeit ondertussen ook de vraag naar het ov. We verwachten dat uiterlijk in 2025 de ov-cijfers weer op het oude niveau zijn. Investeringen in een schaalsprong voor het ov en in onze (fiets)infrastructuur zijn broodnodig om Nederland bereikbaar te houden.”

Knelpunten goederenvervoer

Die schaalsprong moet gecombineerd worden met de aanpak van knelpunten voor (goederen)vervoer over de weg en het versnellen van de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.