Bode zegt dit naar aanleiding van het nieuws dat de provincie Noord-Brabant strenge regels wil invoeren voor de komst van XXL-centra op bestaande industrieterreinen. “De maatregel is een reactie op maatschappelijke kritiek op de sterke groei van het aantal ‘blokkendozen’.” 

Invalshoeken verdozing

Volgens Bode kent het vraagstuk van verdozing in grote lijnen twee invalshoeken: de steeds grotere impact van e-commerce met de noodzaak van grote warehouses dichtbij en de rol van Nederland als distributieland en ‘Gateway to Europe’. “De knooppunten in de Brabantse corridor staan centraal in een groter knooppuntennetwerk. Dat netwerk verbindt nationale en internationale goederenstromen met de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie en agribusiness. Dit Brabantse knooppuntennetwerk zorgt ook voor verbinding met consumenten en eindgebruikers in geheel Nederland.” 

Bode vervolgt: “Onder invloed van opkomende economieën in Oost en Centraal-Europa, handelsoorlogen, de Brexit, en de economische stagnatie verleggen transportvolumes zich van Nederland naar andere regio’s. Tegelijk is een verschuiving zichtbaar van simpele doorvoer, waar weinig aan verdiend wordt, naar meer toegevoegde waarde activiteiten bij wederuitvoer. Die toegevoegde waarde activiteiten vragen op hun beurt weer om logistieke knooppunten. Dat alles maakt de Brabantse corridor met de verbindingen naar het Europese achterland belangrijker dan ooit.”

Warehouses en distributiecentra

Om al deze goederen nationaal en internationaal af te kunnen zetten, is een goed ontsloten netwerk nodig, stelt Bode. “Met daarin knooppunten die onderling, en met de nationale en internationale buitenwereld verbonden zijn. In datzelfde netwerk zijn state-of-the-artwarehouses en -distributiecentra noodzakelijk voor het bundelen en ontkoppelen van steeds grotere goederenstromen.”

Volgens de sectorspecialist moet Nederland blijven investeren in de voorzieningen voor handel, industrie en de logistieke sector in het achterland. “Het gaat daarbij om de mainports en de verbindingen tussen logistieke hubs in Nederland en in de rest van West- en Centraal-Europa. Deze investeringen gaan gepaard met druk op de infrastructuur en de 

Beleidsmakers en ondernemers samen

Om iedere keer tot een juiste afweging te komen, moeten regionale belangen ook in nationaal perspectief geplaatst worden, stelt Bode. “Het samen optrekken van regionale beleidsmakers met hun landelijke collega’s uit meerdere disciplines en met ondernemers op nationaal niveau is hierin cruciaal.”

Lees ook:
Groei logistiek vastgoed stokt dit jaar bij 3,3 miljoen m2

De totale groei van logistiek vastgoed wordt voor 2021 door de leidende logistieke vastgoedpartijen geschat op 3,6 miljoen m², een forse groei ten opzichte van de 3,1 miljoen m² in 2020. Deze groei bevat een corona-inhaaleffect, want voor dit jaar is de verwachting dat toename van het aantal vierkante meters stokt bij 3,3 miljoen m².