Laadinfrastructuur e-trucksOp dit moment rijden in Nederland 143.000 zware bedrijfswagens rond. Minder dan 0,1 procent hiervan is elektrisch, maar dit gaat vanaf 2023 zeer snel veranderen. Dan komt de serieproductie van voertuigen op gang en zullen de kosten ervan snel lager worden. 

Omslagpunt e-trucks

Op basis van data die ElaadNL heeft geanalyseerd verwacht het bureau dat er tussen 2023 en 2026 een omslagpunt komt waardoor e-trucks economischer aantrekkelijker worden dan nieuwe dieseltrucks. Door de dalende prijzen voor batterijen zullen de aanschafkosten van een e-truck interessanter worden, maar voor de stadslogistiek zijn ook de voorgenomen plannen met betrekking tot zero-emissiezones in de steden van belang.

Diverse scenario’s zero-emissiezones

Steeds meer gemeenten zullen immers benzine- en dieselvoertuigen uit hun centra weren. Hoeveel effect deze zero-emissiezones op de transitie naar elektrisch vervoer zullen hebben, is onder andere afhankelijk van de grootte en de voorwaarden van deze zones. In het onderzoek is daarom gekeken naar zones die slechts binnensteden beslaan (laagste scenario) tot grotere zones die een volledige binnenring kunnen beslaan (hoogste scenario). Bij alle scenario’s stijgt het aantal e-trucks, in het hoogste scenario leidt het tot complete vervanging van dieseltrucks in de stadslogistiek.

Distributiecentra

De meeste voertuigen zullen naar verwachting hun accu’s laden bij distributiecentra. Deze bedrijven zijn vaak geclusterd per regio, waardoor in deze gebieden de totale vermogensvraag in de tientallen megawatt kan lopen. Door van tevoren een goed beeld te hebben van de laadbehoefte op deze plekken kunnen met name netbeheerders hierop anticiperen. 

Smart charging

De komende jaren is samenwerking tussen marktpartijen en overheden vereist om met elkaar de energiebehoefte in kaart te brengen en voorbereidingen te treffen om deze transitie zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Dat is niet het enige waar de netbeheerders op kunnen sturen. ElaadNL onderzoekt ook de mogelijkheden voor ‘smart charging’: elektrische voertuigen goedkoper opladen op de momenten dat er veel duurzame energie beschikbaar is op het net. Trucks bieden met name ’s avonds en ’s nachts veel potentie voor ‘smart charging’ omdat de benodigde oplaadtijd vaak veel korter is dan het aantal uur dat het voertuig aan de laadpaal staat. Hiermee kan optimaal gebruik worden gemaakt van de netcapaciteit en wordt overbelasting voorkomen.