Hierdoor bestaat de kans dat vervoerders in de overgangsfase na 2025 nog met diesels blijven doorrijden. Dankzij de emissievrije zones breekt de elektrische truck wel door. De verwachting is dat in 2030 één op de vier nieuwe trucks elektrisch is. Dit blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau.

Elektrische truck zero-emissieoplossing voor de steden

Na personenauto’s en bussen staan nu ook trucks aan de vooravond van elektrificatie. Zware batterij-elektrische trucks worden in de praktijk getest en vanaf 2021 brengen meerdere Europese fabrikanten modellen in grotere aantallen op de markt. Elektrische trucks zijn goed inzetbaar binnen een straal van 100 kilometer van de basis en hebben een hoge motorefficiëntie. Daarmee zijn ze het meest geschikt om aan de doelstelling van emissievrije stedelijke distributie vanaf 2025 uit het klimaatakkoord te voldoen.

Elektrische trucks pas in 2028 voordeliger dan diesels

Met de kleine marges in het wegtransport ligt de focus in de op kostenefficiëntie. Elektrische trucks zijn nu nog 3,5 keer duurder dan diesels en daarnaast zijn er voor transporteurs eigen snelladers nodig. Daar staat tegenover dat de energieonderhoudskosten veel lager zijn. Hoewel elektrische trucks op weg naar 2030 aanzienlijk goedkoper zullen worden, duurt het ook met subsidie naar verwachting nog tot 2028 voor een truck bij 60.000 kilometer per jaar financieel aantrekkelijk wordt.
Elektrische truck versus dieseltruck

Bij 100.000 kilometer ligt het omslagpunt rond 2025

Door de hoge aanschafkosten worden elektrische trucks aantrekkelijker naarmate er meer kilometers worden gemaakt. Lukt het om de truck jaarlijks 100.000 kilometer in te zetten in plaats van 60.000, dan verschuift het omslagpunt naar 2025. Aanpassing van het logistieke systeem op meer vaste en korte afstanden kan helpen om elektrische trucks eerder aantrekkelijk te maken.

Machiel Bode sector banker Transport en Logistiek: “Elektrische trucks blijven voorlopig nog duurder dan dieseltrucks, maar zero-emissiestadsdistributie komt snel dichterbij en reductie van uitstoot is voor steeds meer bedrijven een doelstelling. Voor transporteurs is het daarom van belang om te kijken hoe elektrisch bij het specifieke bedrijfsmodel uitpakt en om de transitie samen met de opdrachtgever aan te gaan.”

Nieuwkomers kunnen markt opschudden

Een onzekere factor onderweg naar 2030 is de mogelijke toetreding van fabrikanten als Nikola en Tesla tot de Europese markt. Deze nieuwkomers kunnen met speciaal ontwikkelde elektrische modellen voor disruptie en snellere prijsdaling zorgen. In dat geval worden elektrische trucks sneller aantrekkelijk. Dit geldt ook indien elektrisch bevoordeeld wordt bij de in te voeren kilometerheffing of als er fiscale faciliteiten voor laadinfrastructuur komen.

Aandeel nieuwe elektrische trucks naar 25 procent

Hoewel de afzet van elektrische trucks traag op gang komt, gaat de elektrische truck het komend decennium wel doorbreken. De invoering van stedelijke zero-emissiedistributie geeft de vraag naar elektrische trucks na 2025 een impuls en de druk op truckfabrikanten geeft daarbij ook steun. Doorrijden met een dieseltruck is mogelijk, maar vooroplopen heeft ook voordelen voor transporteurs en opdrachtgevers. Met het concurrerender worden van de businesscase versnelt de verwachte afzet naar ongeveer een kwart van de markt in 2030.