Havenbedrijf Rotterdam heeft besloten tot aanbesteding van een vervoersdienst op de Containers Exchange Route (CER). Ze publiceerde daarvoor op 4 juni een uitvraag bij marktpartijen voor de levering van een vervoersdienst, waarmee containers kunnen worden uitgewisseld tussen containerbedrijven op de Maasvlakte via een speciaal daarvoor aangelegde interne baan. 

Havenbedrijf wil efficiëntie

De Europese aanbesteding betreft zowel het leveren van hybridetransportvervoertuigen als het vervoer van containers (Transport As A Service). Deze hybridevoertuigen kunnen zowel volledig autonoom rijden als worden bestuurd door een chauffeur.

Havenbedrijf Rotterdam heeft deze opzet gekozen, omdat hybride autonoom vervoer bijdraagt aan een zo efficiënt mogelijk onderling containertransport en tegelijkertijd terminals keuzevrijheid biedt over de timing van de wijze van vervoer op hun eigen terminal. Havenbedrijf Rotterdam heeft de intentie om dochteronderneming PortShuttle aan te wijzen als operator van de CER. Dat houdt in dat PortShuttle verantwoordelijk is voor de rittenplanning, administratie en facturering.

Tussen de aangesloten terminals op de Maasvlakte rijden de vervoermiddelen volledig autonoom. Vanaf het moment dat een vervoermiddel de CER verlaat en een terminalterrein oprijdt, kan de besturing van het vervoermiddel worden overgenomen door een chauffeur of kan het voertuig de rit autonoom voltooien. De keuze die individuele bedrijven daarin maken, kan onderling verschillen en is onder andere afhankelijk van de manier waarop deze bedrijven zijn ingericht.

Planning CER

Na het plaatsen van het aanbestedingsbericht op de Tenderned-website kunnen marktpartijen hun interesse kenbaar maken en hun aanbod ter beoordeling inleveren bij Havenbedrijf Rotterdam. Mits er aantrekkelijke aanbiedingen worden geoffreerd, streeft het Havenbedrijf ernaar om in het eerste kwartaal van 2021 daaruit een keuze te maken, al dan niet een voorlopige keuze.
autonoom rijden havenbedrijf

Het doel is om de aanleg van de CER gereed te hebben in het eerste kwartaal van 2021. Na een periode van testen, kan de CER eind vierde kwartaal van 2021 commercieel in gebruik worden genomen. 

Waarom CER?

Waarom CER in haven Rotterdam? Met in 2019 een overslag van ruim 14,8 miljoen teu is Rotterdam de grootste containerhaven van Europa. Om dergelijke gigantische volumes sneller en efficiënter te kunnen afhandelen, laat Havenbedrijf Rotterdam de CER aanleggen op de Maasvlakte. De CER is een interne baan van 17 kilometer lang waarover containers op een efficiënte wijze kunnen worden uitgewisseld. De CER stelt spoor-, binnenvaart- en feederoperators in staat om hun bezoeken aan de terminals te optimaliseren.

Als de CER commercieel in gebruik is genomen, naar verwachting eind vierde kwartaal van 2021, kunnen containerterminals, lege containerdepots, de Rijksinspectieterminal, distributiecentra en andere bedrijven de containers via voertuigen over die baan met elkaar uitwisselen. Het uitwisselen van containers gaat dan sneller en goedkoper en het scheelt opstoppingen rond de terminals.

Vereenvoudiging administratie

Ook zorgt de CER voor een vereenvoudiging in de administratie, bijvoorbeeld op het gebied van douanedocumenten. Zo ontstaat een betere dienstverlening op het gebied van containers in containerhaven Rotterdam. Resultaat: meer flexibiliteit, betere connectiviteit, minder risico op congestie, kortere havenverblijftijd en minder kosten.