Waar het wegtransport een jaar terug nog profiteerde van de bouw als belangrijkste groeimotor, remt deze opdrachtgever in 2020 door de stikstof- en PFAS-vertraging juist af. Ook de binnenvaart merkt dit. De luchtvaart laat eveneens weinig groei zien, maar dat komt door capaciteitsbeperking. De toenemende vraag naar consumentenproducten zorgt ervoor dat de groei in de transport- en logistieksector niet stilvalt. Logistieke dienstverleners en vooral pakketvervoerders laten gedreven door onlineconsumentenbestedingen de sterkste vooruitgang zien, al worden e-tailers zelf ook meer actief in logistiek.

Groei transport en logistiek naar laag niveau

De transport- en logistieksector vertraagt in 2020 voor het derde jaar op rij. De volumegroei komt naar verwachting nog uit op 1 procent, waarbij de omzet stijgt met 2,5 procent. Hoewel bedrijven de volumegroei zien terugvallen, blijft de binnenlandse economie – met de koopkrachtvooruitgang en een lage werkloosheid – zorgen voor meer vraag. Delen van de groothandel, de detailhandel en de horeca blijven voor transport en logistiek als groeipijler overeind. Voor internationaal opererende opdrachtgevers in de industrie zijn er tekenen van lichte verbetering in 2020.

Pakketvervoer neemt toe

Post- en pakketvervoerders en logistieke dienstverleners laten dit jaar de sterkste groei zien. Door de onstuimige groeiende e-commerce neemt het pakketvervoer hard toe en dat levert logistieke bewegingen op (ook door retouren). Hoewel logistieke dienstverleners meegroeien door bijvoorbeeld inrichting van specifieke distributiecentra en extra services willen grote e-tailers als Amazon, Coolblue en Zalando tegelijkertijd vanwege het commerciële belang zelf ook meer greep op de logistiek houden. De concurrentie neemt hierdoor toe.

Lees verder onder de foto
zalando transport en logistiek

Groei bouwvervoer zakt in

Het wegtransport is in 2020 een achterblijver. Waar de bouw in een groot deel van 2019 nog de grootste aanjager was in het remmen opdrachtgevers door de stikstof- en PFAS-vertraging de vervoersvraag nu juist af. De bouw is goed voor zo’n 20 procent van het vervoerd gewicht en dit is merkbaar. Dat geldt zeker voor specialisten in bouwmaterialen. Rico Luman, sectoreconoom Transport en Logistiek bij ING: “Naar schatting kost de lagere groei van de bouwproductie het wegtransport in 2020 een half procent groei. Desondanks blijft krimp met resterende groei uit andere sectoren naar verwachting uit.”

Scheepvaart heeft het lastig

De scheepvaart houdt het door de moeizaam draaiende industrie en zwakke internationale handel lastig. Wel is er enig perspectief. Voor de Duitse economie wordt een iets beter jaar verwacht en we gaan in 2020 uit van lichte groei voor de wereldhandel. De verdere ontwikkeling van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China blijft van belang en als belangrijkste toegangspoort tot het Verenigd Koninkrijk over zee is het ook onverminderd relevant hoe de brexit verder vorm krijgt.

Luchtvaart in capaciteitsklem

De luchtvaart ten slotte heeft niet zozeer gebrek aan vraag, maar is vooral beperkt door capaciteit. Voor het Nederlandse luchtvervoer geldt in 2020 met de grens van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol nagenoeg een groeistop. Vooral het vrachtvervoer had in 2019 last van de inperking van ‘slots’ en kromp fors. Toewijzing van ongebruikte slots geeft vrachtvliegtuigen weer wat lucht. Door inzet van grotere vliegtuigen en toenemende efficiëntie kan het totale volume hier nog met zo’n 1 procent vooruit. Doordat Lelystad Airport in 2020 nog niet geopend wordt en ook luchthavens van Eindhoven en Rotterdam tegen hun grenzen aanlopen, komt het hier aan op efficiëntieverbetering en uitruil.