Als transportbedrijven overwegen te investeren in elektrische vrachtvoertuigen spelen diverse aspecten een rol, waaronder duurzaamheid, eisen van opdrachtgevers of overheid, aanschafprijs, subsidiemogelijkheden, exploitatiekosten, Total Costs of Ownership, restwaarde en laadinfrastructuur. En de actieradius van elektrische trucks is een belangrijk punt: hoeveel kilometers en ritten kan het voertuig op een acculading afleggen zonder tussentijds (bij)laden? CBS-cijfers over vervoersafstand en ritlengte geven een indicatie van de gewenste actieradius. 

Actieradius elektrische trucks

78 procent van het door Nederlandse vrachtvoertuigen vervoerde gewicht werd in 2021 over een afstand van minder dan 150 kilometer vervoerd. Een elektrische truck heeft tegenwoordig vaak al een actieradius die die afstand bestrijkt. Dus kan 78 procent van al het wegtransport met elektrische trucks uitgevoerd worden? Die conclusie is te snel, want de afstandsklassen zijn indicaties, waarbij kanttekeningen gelden. Zo betreffen ze gemiddelden over diverse deelmarkten en gemiddelden over alle vrachtvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Er wordt gemeten in tonnen, terwijl het volume van de lading in veel gevallen bepalend is. Het gaat hier om beladen kilometers, dus exclusief lege kilometers die ook afgelegd moeten worden. En pakweg een op de vier afgelegde kilometers is een lege kilometer. 

Ritlengte: 107 kilometer

Een rit in het beroepswegtransport bedraagt gemiddeld 107 kilometer: 70 kilometer in het binnenlands vervoer en 295 kilometer in het bilaterale vervoer. Ook hier gaat het om beladen ritten. Lege kilometers tellen dus niet mee in de gemiddelde ritlengte maar er moet qua actieradius wel rekening mee gehouden worden.

inzet elektrische trucks

Bij ritlengte gelden ook kanttekeningen: er kan sprake zijn van meerdere ritten met lading per dag met dezelfde of verschillende laad- en losadressen. Een beladen rit kan ook gevolgd worden door een volgende beladen rit, die het voertuig verder van zijn thuislocatie brengt en meer retourkilometers oplevert.

Inzet elektrische vrachtvoertuigen

De korte gemiddelde vervoersafstand en ritlengte in het wegtransport zijn overall gemiddelden, die voor ieder bedrijf kunnen afwijken. Ze  vormen wel indicaties voor de mogelijke inzet van elektrische vrachtvoertuigen, die kansrijk lijkt. 

Lees ook: ‘Elektrische trucks goedkoper in gebruik dan dieseltrekkers’

De praktische inzetbaarheid van elektrische trucks zal voor transportbedrijven echter afhankelijk zijn van de eigen bedrijfsspecifieke en marktsituatie, zoals investeringsmogelijkheden, voertuigconfiguratie, rit- en ladingkarakteristieken, opdrachtgevers, (flexibiliteit in) planning, rijstijl en rijomstandigheden, en uiteraard actieradius en laadfaciliteiten. Die laadfaciliteiten – de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en de vrachtauto te laden – kunnen vooral een uitdaging zijn voor de transportbedrijven met één werkzame persoon (eigen rijders).  Daarvan heeft een deel hun vrachtauto bij hun woonhuis staan. Zij vormen volgens de CBS-cijfers wel 67 procent van alle goederenwegvervoerders.