Voor leveranciers en logistieke dienstverleners is het een hele uitdaging om de steeds veeleisendere klanten zo goed en zo snel mogelijk te bedienen. De markt vraagt om meer en meer service. Dienstverleners willen zich graag onderscheiden door deze service ook daadwerkelijk te bieden. Hierbij speelt ICT een belangrijke rol.

Veel minder telefoontjes

Door gebruik van een notificatieservice blijkt dat het aantal telefoontjes over zendingen met ruim 80 procent vermindert. “De grootste besparing behalen we vooral uit het feit dat de eindklant nu beter weet wanneer hij het transport kan verwachten. Dat scheelt oponthoud bij het lossen. En er wordt niet de hele dag gebeld om informatie over het transport. Met zestig chauffeurs die elk per dag meer dan veertig zendingen moeten leveren, levert dit grote besparingen op.”

Voordelen notificatieservice 

De voordelen van een notificatieservice zijn: 

- Ontlasten van de interne & externe organisatie met betrekking tot vragen omtrent levering;
- Up-to-date informatie voor klanten met een duidelijke aflevertijd;
- Tijdbesparing doordat men op de hoogte is;
- Bestellingen hoeven minder vaak opnieuw te worden aangeboden;
- Voorkomt hoge kosten voor het beheren en verwerken van een niet geleverde zending.

Actuele status

Met de notificatieservice van Parsis TMS wordt automatisch een bericht verstuurd die alle betrokkenen op elk moment in staat stelt om inzicht te krijgen in de actuele status van hun zending. Dit geldt voor zowel klant, verlader als eindklant. Op deze wijze zijn alle partijen realtime geïnformeerd en genotificeerd.

Meer informatie over de notificatieservice van Parsis transportmanagementsysteem is te vinden op www.parsis.nl of telefonisch in te winnen via 088 7510202.