Door beschikbare capaciteit slim te matchen, zegt het platform de bezettingsgraad van vervoerders tot 22 procent te kunnen verhogen. Dat heeft dan uiteraard een positieve invloed op de marge, zowel bij grote vervoerders als bij zelfstandigen.

Minder lege kilometers

Op het Uturn-platform worden meer dan honderd opdrachtgevers en ruim achthonderd vervoerders samengebracht om vraag en aanbod zo efficiënt en transparant mogelijk te matchen. Op deze manier kan voor iedere rit de optimale oplossing worden gevonden.   

Transport

De logistieke sector is volgens de initiatiefnemers van het platform zeer traditioneel en is daardoor doorgereden bij de afslag ‘Digitalisatie’. Met het onlineplatform moet hier verandering in komen. Naast het matchen van beschikbare capaciteit kunnen vervoerders per rit aangeven óf en voor welke prijs ze een transport willen uitvoeren. In de huidige markt worden betaaltermijnen van zestig tot negentig dagen normaal geacht, maar Uturn belooft dat vervoerders automatisch binnen dertig dagen betaald krijgen na het uploaden van de CMR. Het platform is aan de vervoerderskant gratis.

Achthonderd vervoerders

Doordat opdrachtgevers de beschikking hebben tot een capaciteit van ruim achthonderd vervoerders, kunnen zij hun processen optimaliseren en efficiënter te werk gaan, aldus Uturn. Ook verzorgt het platform het administratieve proces; zo ontvangt de opdrachtgever bijvoorbeeld slechts een verzamelfactuur. Volgens de initiatiefnemers reduceert het gebruik van het platform de (interne) kosten aan de opdrachtgeverskant aanzienlijk. Het businessmodel bestaat uit inkomsten via een vaste fee voor de opdrachtgever bij een geslaagde match.

Meer efficiëntie en transparantie

Hoe meer Uturn groeit, hoe meer efficiëntie en transparantie het kan creëren in de sector. Op dit moment groeit het platform gemiddeld met 20 procent en gaat het richting de 2.000 matches per maand.