Rijk en regio trekken € 103 miljoen uit voor de aanpak van de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Er komt € 539 miljoen beschikbaar voor verbreding van de snelwegen en verbeteringen voor openbaar vervoer en lokale wegen in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. In Utrecht wordt € 380 miljoen geïnvesteerd in ruim 9.000 nieuw te bouwen woningen en goede ov-verbindingen.

Bereikbaarheid regio's

Dit staat in de afspraken die minister Van Nieuwenhuizen en minister Van Veldhoven deze week hebben gemaakt met de verschillende regio’s in ons land over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en die nu aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Minister Van Nieuwenhuizen: "We richten ons op de grote knelpunten en op een goede bereikbaarheid in alle regio’s. Dit is essentieel voor Nederland, zodat iedereen veilig en zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komt.”

Diverse projecten

A50: Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de provincies Noord-Brabant en Gelderland afgesproken dat de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven worden aangepakt. Hiervoor trekt de minister € 69 miljoen uit, de provincies dragen ieder € 17 miljoen bij. De plannen richten zich onder meer op een verbreding van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. 

A12: De minister heeft met de gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht afgesproken om nader onderzoek te doen voor de verbetering van de doorstroming op de A12 tussen Gouda en De Meern.

 A7 en A8: Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Zaandam-Hoorn te verbeteren. In totaal wordt € 539 miljoen uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8, maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer. Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor minimaal 40.000 nieuwe woningen.

 A28: Van Nieuwenhuizen heeft met de regionale bestuurders afgesproken dat er maatregelen worden genomen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. Ook start een onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving in relatie tot de verstedelijkingsopgave.

Nieuwe oeververbinding Rotterdam

Met de ondertekening van de startbeslissing hebben minister Van Nieuwenhuizen en betrokken regionale bestuurders opnieuw een belangrijke stap gezet voor de aanleg van de nieuwe oeververbinding bij Rotterdam tussen Feijenoord en Kralingen. Rijk en regio willen met de nieuwe verbinding de drukke A16 ontlasten en het openbaar vervoer in de stad verbeteren.