Het project met de wegtrein startte voor Sligro Food Group al in 2018. “We waren bezig met het opstarten van een nieuwe Sligro-vestiging in Antwerpen en ons werd gevraagd na te denken over een andere vorm van distributie naar het centrum”, vertelt Martino Schoenmakers, operations manager transport bij Sligro Food Group. “Ik gaf aan daar niet snel veel van te verwachten. Maar toen ik iets later in Gent in besprekingen zat, hoorde ik daar over een toeristentreintje waarover zij in gesprek waren. Ik ben toen gaan praten met de producent van die trein om te zien om er mogelijkheden zouden zijn voor goederenvervoer en dan met name voor gekoeld en diepvries. Een paar weken later kwamen ze met een voorstel. De wethouder van Gent was enthousiast, evenals onze directie die kort daarop groen licht gaf om twee exemplaren te bestellen. Omdat België de RDW-keuring op die voertuigen niet een-op-een wilde overnemen, heeft dat project vertraging opgelopen. Toen ik ons verhaal vertelde tijdens een presentatie in ’s-Hertogenbosch was de wethouder zo enthousiast dat hij vrijwel meteen aangaf daarmee te willen gaan rijden in zijn stad. De vergunningsvrijstellingen die we daarvoor nodig hadden waren snel geregeld en sinds najaar 2021 rijden we dus twee keer per dag vanuit de Sligro-vestiging aan de rand van de stad naar de binnenstad.”