Het publiek toegankelijke laadplein is vooral bedoeld voor logistieke dienstverleners, en een belangrijke testcase voor de ontwikkeling van elektrische stadsdistributie. De schop gaat snel de grond in. Het laadplein wordt nog dit jaar in gebruik genomen.

Ontwikkeling slim laadplein

“Nu het vervoeren en bezorgen van onlinebestellingen toeneemt, is het extra belangrijk om te investeren in het elektrisch vervoer van goederen binnen steden”, aldus gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland). “Daarom werken we graag mee aan de ontwikkeling en bouw van dit laadplein voor bestelbusjes zonder uitstoot.” 

Emissievrije bevoorrading

De (diesel)voertuigen die nu nog worden gebruikt, stoten veel CO2, NOx en schadelijke fijnstof uit, terwijl ze relatief veel kilometers afleggen in de stad. Daarom is in 2014 de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) getekend. Vooruitlopend op Europese wetgeving zetten de deelnemende partijen hiermee in op een emissievrije bevoorrading van de stadskernen in 2025. Zo zijn er vanaf dat jaar binnen de Ring A10 in Amsterdam alleen nog uitstootvrije vracht- en bestelwagens welkom. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid én het klimaat.

Publiek toegankelijk

Deudekom exploiteert sinds 2016 een logistieke hub aan de rand van de stad. Op dit terrein komen acht laadpunten. Net buiten het terrein komt bovendien een snellader. Alle punten zijn publiek toegankelijk, zodat ook andere logistieke bedrijven ervan kunnen profiteren. Denk bijvoorbeeld aan PostNL, die zijn voertuigen op het terrein stalt en oplaadt. Wethouder Rineke Korrel (gemeente Ouder-Amstel): “Dat het laadplein bij Deudekom komt is niet voor niets, want de locatie is strategisch en het bedrijf is een pionier in zero emissie-stadslogistiek.” 

Op zijn hub laadt Deudekom goederen vanuit grote dieselvrachtwagens over in kleinere elektrische bestelwagens. Die leveren de bestellingen af bij de klanten in de stad. Goederen van verschillende leveranciers worden gebundeld en zoveel mogelijk in één keer bezorgd. Dat is efficiënt, zorgt voor minder verkeer in de stad en levert extra milieuwinst op.

Interessante testcase

Goede laadvoorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde om zero emissie stadslogistiek te kunnen laten groeien. MRA-Elektrisch (een samenwerkingsproject van overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) werkt al langer met Deudekom samen om dit te realiseren. Voor Deudekom, de gemeente Ouder-Amstel en MRA-Elektrisch – en gemeente Amsterdam als partner van MRA-Elektrisch – is het laadplein een interessante testcase. “Het is essentieel om in de praktijk te ontdekken en demonstreren wat er allemaal komt kijken bij het laden van een elektrische vloot”, legt directeur Jan van Deudekom uit. "Zo helpen we de logistieke sector de overstap naar elektrische vracht- en bestelwagens te maken.”

Advies en afstemming

Het grootste deel van de Deudekom-vloot bestaat uit elektrische vracht-, bestel- en personenwagens. In de komende jaren worden alle voertuigen elektrisch. MRA-Elektrisch organiseert onafhankelijk advies en zorgt ervoor dat de elektrische vloot en de laadinfrastructuur goed op elkaar zijn afgestemd. Via MRA-Elektrisch komt de opgedane kennis en ervaring direct ten goede aan initiatieven elders. Technisch is het laadplein zo ingericht, dat in de toekomst ook ervaring kan worden opgedaan met ‘slim’ laden (een innovatief batterijenpakket maakt netverzwaring overbodig) en V2G – ‘vehicle to grid’: elektrische voertuigen die ook energie aan het elektriciteitsnet kunnen terug leveren.

Gedeputeerde Olthof: “Zo blijven we doorwerken aan de ontwikkeling van schone stadsdistributie. Zodat we goed zijn voorbereid om daar op grote schaal werk van te maken, als de economie na de coronacrisis hopelijk weer aantrekt.”
staddistributie slim laadplein